Wizyta patriarchy Bartłomieja w Polsce

orthodox.pl, 30 marca 2022

Zgodnie z treścią komunikatu Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski z dnia 26 marca 2022 roku, w godzinach wieczornych 27 marca do Polski przybył Jego Świątobliwość Bartłomiej I, Arcybiskup Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny. Na lotnisku Wysokiego Gościa spotkali Jego Eminencja metropolita Sawa, Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

Z lotniska patriarcha udał się do Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie odbyło się spotkanie z duchowieństwem, wiernymi naszej Cerkwi, uchodźcami z Ukrainy oraz społecznością grecką, dla której gościnnie w języku greckim sprawowane są nabożeństwa w miejscowej kaplicy. Po krótkiej modlitwie o pokój na świecie i Ukrainie, Jego Eminencja powitał dostojnego gościa na ziemi polskiej. Wskazał na duchowe związki z Patriarchatem Konstantynopolitańskim. Patriarcha, dziękując za powitanie, zwrócił się z serdecznymi słowami do uchodźców z Ukrainy. Następnie był obecny z nimi przy rozdawaniu darów pomocy.

Kolejnym punktem tego dnia wizyty była kolacja w Domu Metropolitalnym, podczas której miała miejsce ocena sytuacji Prawosławia w Polsce, na świecie, a szczególnie w Ukrainie.

Następnego dnia pobytu, w godzinach porannych, Patriarcha Bartłomiej odwiedził cerkiew św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli, gdzie odbyła się modlitwa za cały świat i Ukrainę oraz modlitwa o spokój wszystkich zmarłych, którzy spoczywają na centralnej nekropolii naszej Cerkwi. Nad grobami metropolitów Jerzego, Dionizego, Tymoteusza, Stefana, Bazylego oraz wspominając metropolitę Makarego, który spoczywa na cmentarzu w Odessie, Jego Świątobliwość odprawił krótką modlitwę o spokój ich dusz, po czym w domu parafialnym odbyło się miłe, w duchu braterskiej jedności spotkanie, na którym dokonano wymiany informacji na temat problemów współczesnego świata, dotyczących również Cerkwi.

W godzinach popołudniowych w Belwederze miało miejsce spotkanie patriarchy Bartłomieja z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą i Jego Małżonką.

Wieczorem Jego Świątobliwość przybył do nowo budującej się świątyni Hagia Sophia mieszczącej się przy ulicy Puławskiej 568 w Warszawie. Na spotkanie przybyła część episkopatu naszej Cerkwi, duchowieństwo, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z jej prezesem na czele, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, władz samorządowych, korpusu dyplomatycznego, wierni, uchodźcy z Ukrainy oraz wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego. Jego Ekscelencja biskup Paweł, w asyście duchowieństwa, odprawił molebien o dar miłości i pokoju na Ukrainie, po czym zostały wygłoszone ustawowe życzenia wielu lat patriarsze, metropolicie, biskupom, prezydentowi Rzeczpospolitej i Boga miłującemu wojsku.

Jego Eminencja metropolita Sawa przywitał Jego Świątobliwość, wskazując na braterskie kontakty z Patriarchatem Konstantynopolitańskim i na fakt, iż to on poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni Hagia Sophia w stolicy Polski. Dalej metropolita Sawa w swoim słowie mówił o trudnościach we współczesnym świecie kończąc, iż chrześcijanin nigdy nie traci nadziei, albowiem po Wielkim Piątku następuje Pascha. Jego Eminencja podziękował patriarsze za przyjazd i obecność w tej świątyni. Jego Świątobliwość wyraził radość z pobytu w Polsce oraz z faktu, iż miał możliwość odwiedzenia tej pięknej świątyni Hagia Sophia. Ze szczególną sympatią i miłością zwrócił się o obecnych migrantów z Ukrainy, udzielił każdemu z nich swego błogosławieństwa.

Następnie odbyło się miłe i serdeczne spotkanie, w którym uczestniczyli wszyscy zaproszeni na modlitwę goście. 29 marca patriarcha Bartłomiej spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego i odwiedził ośrodek z uchodźcami. 30 marca w godzinach porannych, odprowadzany przez Jego Eminencję metropolitę Sawę oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, patriarcha Bartłomiej odleciał do Stambułu.

Niech będzie chwała Bogu Najwyższemu za ten pobyt w nadziei, że przyczyni się on do jedności Prawosławia na świecie oraz jedności i miłości między ludźmi.

Fotografie: diakon Igor Kutovyi, Aleksandra Kipko, Marek Borawski/KPRP

za: orthodox.pl