Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Katarzyna Draniewicz, 21 lipca 2016

We współpracy Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia (MZP) ze stroną www.orthphoto.net oraz na wniosek Komisji Kultury zorganizowany został na przełomie czerwca i lipca br. drugi konkurs fotograficzny. Dotyczył zdjęć przedstawiających zabytki tradycji chrześcijaństwa wschodniego. Znani są już laureaci tego konkursu.

Zorganizowany po raz drugi konkurs fotograficzny pt. „Niszczenie zabytków chrześcijańskiego Wschodu” odbywał się w ramach świętowania 2016 roku jako roku przyjaźni narodów Grecji i Rosji. Konkurs był poświęcony zabytkom wschodnio-chrześcijańskiej tradycji, które są najważniejszą częścią kulturowego dziedzictwa wszystkich narodów świata.

W składzie międzynarodowego jury znalazło się 10 członków i dwóch doradców MZP. Członkowie jury zapoznali się z materiałem, który został wysłany do nich i głosowali na pracę, nie znając nazwisk uczestników. W trakcie procedury głosowania zasada anonimowości uczestników została zachowana w celu zapewnienia obiektywności. W pierwszym etapie jury wybrało najlepszą część zdjęć przyporządkowanych do każdego z trzech nominacji. W drugim etapie podsumowano ocenę sędziów w każdej z kategorii. Natomiast w trzecim dokonano wyboru na podstawie określonych kryteriów tj.
Α. Wartości artystycznej fotografii (najwyższa liczba punktów (40) czterdzieści)
B. Najpełniejszych informacji historycznych na temat zabytku (m. in. jego wartość, dokładnej lokalizacji) (najwyższa liczba punktów (30) trzydzieści)
Β. Najlepszego zdjęcia zabytku spośród wszystkich będących dziełem tego samego uczestnika (najwyższa liczba punktów (30) trzydzieści)
Czwarty etap polegał na selekcji uczestników, którzy zdobyli powyżej (70) siedemdziesięciu punktów.

W efekcie przyznano trzy nagrody. Pierwszą otrzymał Rosjanin - Nikołaj Spirydonow za zdjęcie zabytkowej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we wsi Stepantsikovo w Rosji. Murowaną cerkiew wybudowano w XVII w. (zamiast drewnianej) ze środków parafian. W czasach sowieckich cerkiew zamknięto i wykorzystywano jako magazyn. Teraz jest opuszczona i zaniedbana.

Drugą nagrodę otrzymał Grek - Nikolaos Mourtzis za zdjęcie cerkwi św. Dymitra i zamku św. Jerzego w Eginie w Grecji. Zabytki pochodzą z 1654 r., kiedy na szczycie wzgórza Palohora Wenecjanie zbudowali bazylikę z dwoma ołtarzami, jednym w stylu katolickim, drugim grekokatolickim. Całość stanowiła rodzaj fortecy.

Trzecie miejsce zajął Polak - Tomasz Mościcki, autor fotografii przedstawiającej monaster Panagia tou Sinti w Pafos na Cyprze. Monaster został zbudowany w XVI wieku. Z klasztoru pozostał tylko główny kościół (katolikon), reszta jest prawie całkowicie zniszczona.

Zdjęcia i opisy w trzech językach można znaleźć tu.

Na podstawie: eiao.org