Spotkanie patriarchy Bartłomieja I z wiernymi w parafii św. Jana Klimaka w Warszawie

protodiakon Łukasz Leonkiewicz, 28 marca 2022

W poniedziałek 28.03.2022 r. w godzinach porannych patriarcha Bartłomiej I odwiedził warszawską parafię prawosławną św. Jana Klimaka, gdzie spotkał się z wiernymi prawosławnymi, przybyłymi specjalnie na tę okazję Ukraińcami oraz duchowieństwem prawosławnym.

Po krótkiej wspólnej modlitwie oraz adoracji Świętego Krzyża Metropolita Sawa zwrócił się do patriarchy ze słowem powitania, zaś patriarcha Bartłomiej dziękując za przywitanie i miłe słowa pozdrowił wiernych zebranych w świątyni, zaś zwracając się do Ukraińców, zapewnił ich o swojej modlitwie i wsparciu, jakiego udziela narodowi ukraińskiemu w trudnym czasie wojny.

Po przemówieniach, patriarcha udzielając wiernym błogosławieństwa, udał się na grób metropolity Dionizego (Waledyńskiego), przy którym odprawił krótką modlitwę za dusze zmarłych zwierzchników Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Następnie miało miejsce spotkanie z wiernymi, podczas którego patriarcha Bartłomiej opowiedział o celu swojej wizyty w Polsce, ale także dowiedział się o aktualnych kwestiach, którymi żyje polskie prawosławie.

W poniedziałek wieczorem o 17.00 odbędzie się wizyta patriarchy Bartłomieja w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie.