Rozpoczęła się wizyta patriarchy Bartłomieja I w Polsce

protodiakon Łukasz Leonkiewicz, 28 marca 2022

W niedzielę 27.03.2022 r. w godzinach wieczornych do Warszawy przyleciała delegacja patriarchatu konstantynopolitańskiego na czele z Jego Świątobliwością patriarchą Bartłomiejem I.

Pierwszym punktem wizyty patriarchy Bartłomieja I w Polsce była doksologia w Kaplicy śww. Cyryla i Metodego znajdującej się przy Katedrze Metropolitalnej na Warszawskiej Pradze oraz spotkanie ze społecznością grecką, duchowieństwem prawosławnym, a przede wszystkim z uchodźcami z Ukrainy, którzy otrzymali schronienie w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie.

Patriarcha Bartłomiej I, dziękując Prezydentowi Rzeczpospolitej oraz Metropolicie Sawie za zaproszenie i możliwość wizyty w Polsce, wyraził szacunek wobec pomocy, jaką Polacy niosą uchodźcom z Ukrainy i opowiedział o swojej trosce oraz modlitewnym wsparciu Ukraińców dotkniętych tragedią wojny. Jednocześnie patriarcha podziękował Metropolicie Sawie za opiekę duszpasterską nad Grekami mieszkającymi w Polsce, pobłogosławił wspólnotę grecką oraz odwiedził i porozmawiał z uchodźcami z Ukrainy.

Wizyta patriarchy Bartłomieja I w Polsce potrwa do środy 30.03.2022 r. W poniedziałek 28.03.2022 r. w świątyni Hagia Sophia przy ul. Puławskiej 568 o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie modlitewne patriarchy Bartłomieja z prawosławną ludnością stolicy, uchodźcami z Ukrainy i wszystkimi chętnymi. We wtorek 29.03.2022 r. patriarcha spotka się z przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego.