Poświęcenie nowego budynku monasteru w Turkowicach

ks. Paweł Janiel, 26 marca 2022

W sobotę 26 marca br., przed niedzielą adoracji Krzyża Świętego, wspólnota Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach przeżywała z dziękczynieniem Bogu szczególną uroczystość poświęcenia budynku klasztornego.

Uroczystej ceremonii poświęcenia korpusu przewodniczył arcybiskup Abel, któremu asystowali posługujący w monasterze duchowni: ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – spowiednik monasteru i ks. Paweł Janiel, wikariusz hrubieszowskiej parafii. W uroczystości uczestniczyły siostry oraz osoby zaprzyjaźnione.

Podczas wygłaszanej ektenii w rycie poświęcenia budynku władyka wznosił modlitwy za wszystkich ofiarodawców, wszystkich zaangażowanych w inicjatywę naszej Cerkwi „Wspólne Dzieło” oraz wszystkich życzliwych osób spoza granic Polski.

Na zakończenie obrzędu poświęcenia budynku arcybiskup Abel podarował monasterowi mało znaną ikonę Matki Bożej „Spójrz na pokorę służebniczki Twojej” (scs. Prizri na smirenije raby Twojeja). Obecnej na uroczystości parafiance z Tomaszowa Lubelskiego Swietłanie Busko władyka błogosławił ikonę Turkowickiej Bogurodzicy. Władyka podkreślił jej poświęcenie turkowickiemu monasterowi, a także wielkie jej zaangażowanie w dzieło szeregu inicjatyw w życiu Diecezji Lubelsko – Chełmskiej.

Władyka w swoim słowie wyraził gratulacje matuszce ihumenii Elżbiecie wraz z siostrami za to wielkie osiągnięcie, mimo różnych problemów. W szczególnie życzliwy sposób odniósł się do wszystkich, którzy przyczynili się do tego Bożego dzieła, inicjatywy odbudowy Monasteru w Turkowicach. Po wspólnej agapie ihumenia Elżbieta podziękowała władyce arcybiskupowi Ablowi za obecność i wszelką pomoc doradczą podczas budowy. Matuszka podkreśliła, że sukces Turkowic to szczególne błogosławieństwo Matki Bożej.

Fot. Sergij Fits