Pomoc potrzebującym na Ukrainie

ks. Andrzej Busłowski, 26 marca 2022

W parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Pawła Biskupa Hajnowskiego, w dniach 6-13 marca br. zorganizowano zbiórkę środków finansowych i rzeczowych na pomoc dla uchodźców, którzy zostali dotknięci wojną. W dniach 14-22 marca br. ruszyła zbiórka artykułów dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Ławrze Poczajowskiej. Dary docierały z wielu miejsc, od wielu ludzi dobrego serca. Pomoc okazali parafianie z Dubin, Hajnówki i okolic. Dary przekazała parafia prawosławna z Lubina (diecezja wrocławsko-szczecińska), Plosek oraz wierni ze wszystkich parafii Bielska Podlaskiego, społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim i Prawosławnego Przedszkola im. św. męcz. Gabriela w Bielsku Podlaskim, a także sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich w Rzepiskach.

Do zbiórki dołączyli z wielką serdecznością Białostoczanie. Pod kierunkiem Pana Sławomira Nazaruka członkowie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów koordynowali zbiórkę w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Zbiórka została wsparta przez matuszki z Monasteru w Zwierkach, a także przez Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS.

Zorganizowanie akcji pomocy nie byłoby możliwe bez ofiarności, ogromnego zaangażowania i uprzejmości wielu osób, które poświęciły swój czas.

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować naszym parafianom i członkom rady parafialnej parafii w Dubinach, proboszczowi z Lubina ks. Bogdanowi Repeła, proboszczowi parafii w Ploskach ks. Andrzejowi Nielipińskiemu oraz prezesowi PUK w Hajnówce panu Jarosławowi Kot. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, uczniom LO z DNJB w Hajnówce. Dziękujemy za włożone w zbiórkę serce i pomoc dla Ławry Poczajowskiej.


Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za przekazane dary i wsparcie. Sześć ton darów dotarło na Ukrainę.

Mnisi i wszyscy zgromadzeni w Ławrze uchodźcy przekazują wszystkim darczyńcom bardzo serdeczne słowa podziękowania. Są oni niezmiernie szczęśliwi i wdzięczni za okazana pomoc.

Niech Bóg wynagrodzi wszystkim za włożone w zbiórkę serce.
Spasi Hospodi!

Więcej o tym, jak w akcję włączyło się Bractwo Trzech Świętych Hierarchów: TUTAJ.