Liturgia w Rejowcu

Aleksandra Jaszczuk, 26 marca 2022

W trzecią sobotę Wielkiego Postu uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy, przebywający w dawnym Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu, mieli możliwość uczestnictwa w Świętej Liturgii. Dzięki życzliwości ks. Jacka Jakubca, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Rejowcu, nabożeństwo odbyło się w świątyni parafialnej. Podczas Liturgii wzniesiono modlitwy o pokój na Ukrainie, a na zakończenie ze słowem do obecnych zwrócił się ks. Mateusz Jaszczuk, wikariusz Parafii Prokatedralnej w Chełmie, dziękując za wspólną modlitwę oraz zapewniając o nieustającym wsparciu.


Fotografie: Aleksandra Jaszczuk