Odezwa Arcybiskupa Jakuba z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę

orthodox.bialystok.pl, 19 marca 2022

Kancelaria Arcybiskupia informuje, iż JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wystosował odezwę do czcigodnego duchowieństwa oraz wszystkich umiłowanych wiernych diecezji białostocko – gdańskiej. Treść odezwy poniżej.


 
Odezwa Jego Ekscelencji Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego do duchowieństwa i wiernych z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Bracia i Siostry,
upływają kolejne dni Wielkiego Postu - okresu, w którym wzywani jesteśmy do wzmożenia naszych wysiłków wstrzemięźliwości i modlitwy. Wiemy też, jak ważna jest w chrześcijańskim życiu jałmużna, którą w tym roku możemy wykazać się wyjątkowo.

Obecnie w Polsce jest wielu uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu inwazji musieli opuścić swoje domy i szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny. Niektórzy z nich znaleźli już schronienie i dach nad głową również dzięki waszej ofiarności i miłości. W dalszym ciągu jest jednak wielu, którzy koczują na dworcach i w innych miejscach, nawet z małymi dziećmi, i potrzebują naszej pomocy i schronienia.

Mamy możliwość, by wykazując się chrześcijańskim miłosierdziem podzielić się z nimi tym, co daje nam Bóg.

Prócz pomocy materialnej, uchodźcy potrzebują również wsparcia duchowego, opieki duszpasterskiej i naszej modlitwy. W okresie Wielkiego Postu dużo mówimy o tym, jak wielkie znaczenie dla siły naszej modlitwy ma post.

Mieszkańcy biblijnej Niniwy umieli przemienić gniew Boży na miłosierdzie, szczerym postem i pokutą. My również możemy wiele uczynić modlitwą i postem, prosząc Boga, by Jego mocą, na ziemi naszego sąsiada, zapanowały pokój i miłość.

Takiego wsparcia może udzielić każdy, bez względu na stan posiadania.

Bracia i Siostry,
wzywam wszystkich do usilnej modlitwy i postu, by ten straszny czas wojny zakończył się jak najszybciej.

Wierzę, że Chrystus, który zwyciężył śmierć, usłyszy nasze błagania, przynosząc nam pokój i radość.
 
+JAKUB
Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

za: orthodox.bialystok.pl