Pomoc uchodźcom z Ukrainy w ELEOS Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

orthodox.bialystok.pl, 19 marca 2022

Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie, jest ono bardzo ważne, ponieważ trafiło w pierwszym momencie przybycia do nas uchodźców z Ukrainy.

W wyniku działań wojennych, wiele osób przybywa nie mając ze sobą żadnych rzeczy osobistych. Zapewniamy im nocleg, wyżywienie, podstawowe środki czystości i bieliznę oraz ubranie. Taką pomoc prowadzą ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, inne organizacje cerkiewne oraz poszczególne parafie. Kościół Prawosławny w Polsce jest w szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość uchodźców to wierni Cerkwi prawosławnej, ale pomagamy wszystkim zgłaszającym się po pomoc, bez względu na religię i wyznanie.

W tej chwili prowadzimy następujące działania :
– wydawanie pomocy materialnej w formie trwałej żywności, odzieży, bielizny i środków czystości. Wysyłanie transportów z darami na Ukrainę i do parafii położonych bliżej granicy z Ukrainą, gdzie potrzeby są większe,
– zabezpieczenie noclegów w parafiach i pomieszczeniach Akademii Supraskiej w Supraślu oraz w mieszkaniach prywatnych,
- akcja informacyjna na temat możliwości uzyskania pomocy zarówno w ELEOS i innych organizacjach cerkiewnych, jak też jednostkach publicznych (wydanie ulotki, informacje w cerkwiach podczas nabożeństw itp.)
– Niepubliczna Szkoła św. Cyryla i Metodego przyjęła dzieci uchodźców na naukę w zakresie szkoły podstawowej (ELEOS dofinansowuje naukę i obiady uczniom)
– organizujemy w naszych placówkach świetlice pobytu dziennego dla młodszych dzieci uchodźców,
– współpracujemy z władzami wojewódzkimi i samorządowymi,
– pozyskujemy wolontariuszy do pracy w ośrodkach niosących pomoc,
– organizujemy działania na rzecz integracji ze społeczeństwem polskim, tworzymy i wspieramy punkty nauki języka polskiego dla uchodźców,
– organizujemy spotkania dla uchodźców w parafiach, gdzie można zjeść, porozmawiać, uzyskać potrzebne informacje, zintegrować się ze społecznością lokalną.

Pomoc można przekazać przynosząc dary do Szkoły Niepublicznej św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku ul. Waryńskiego 30 lub siedziby ELEOS ul. Warszawska 47.

Darowizny i ofiary można wpłacać na nasze konto
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko-Gdańskiej
45 1240 5211 1111 0000 4926 1525

za: orthodox.bialystok.pl