Warszawa: rozpoczęły się spotkania studentów

protodiakon Łukasz Leonkiewicz, 17 marca 2022

W środę, 16 marca 2022 r., w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie studentów z cyklu „Przyjdź i zobacz”. Nowy cykl spotkań został zorganizowany z błogosławieństwa i inicjatywy Jego Eminencji metropolity Sawy, przy zaangażowaniu młodzieży, jako przestrzeń aktywizująca i integrująca prawosławną społeczność warszawskich studentów.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się w kaplicy śww. Cyryla i Metodego wspólnym uczestnictwem w św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, po której studenci i prowadzący spotkali się na pierwszej rozmowie, zaprezentowaniu idei cyklu spotkań oraz poznaniu siebie nawzajem. Prowadzącymi i organizatorami nowych cyklicznych spotkań studenckich będą: ks. Łukasz Koleda, ks. Tomasz Stempa, protodiakon Rafał Dmitruk oraz protodiakon Łukasz Leonkiewicz, których rola będzie sprowadzała się do przygotowania tematyki poszczególnych spotkań.

Każde spotkanie studenckie będzie odbywać się w formie dyskusji, w trakcie której zapraszani goście wygłoszą krótkie, 15-20 minutowe prelekcje, po czym każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i wypowiedzenia się na temat danego spotkania lub poruszenia innych, ważnych i nurtujących kwestii religijnych, światopoglądowych itp. Rozmowy w ramach spotkań “Przyjdź i zobacz” będą dotyczyły tematyki biblijnej, duchowości, historii, liturgiki, ale także dobrego kina, koncertów, wystaw i interesujących osobowości. Celem spotkań jest także wysłuchanie młodych ludzi i umożliwienie im zabrania głosu w kwestiach aktualnych i dla nich ważnych.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na kolejne spotkania, które będą odbywały się w każdą środę o godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej (ul. Cyryla i Metodego 4).

Tematem najbliższego spotkania 23 marca będzie „Legenda o wielkim inkwizytorze” F. Dostojewskiego.

Fotografia: diakon Igor Kutovyi, protodiakon Rafał Dmitruk