Pielgrzymka z Białegostoku do Monasteru w Wojnowie

Piotr Oniszczuk, 17 marca 2022

13 marca Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zorganizowało pielgrzymkę do żeńskiego Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie. Położony jest on we wsi Wojnowo, w pobliżu miejscowości Ukta na Mazurach. Obok wsi przepływa znana ze spływów kajakowych przepiękna rzeka Krutynia. Monaster wchodzi w skład diecezji białostocko-gdańskiej i leży w obszarze głębokiej diaspory, w odległości około 160 km od Białegostoku.

Współczesna historia żeńskiego monasteru w Wojnowie sięga 1995 r. Wtedy, a dokładnie 15 kwietnia, został on reaktywowany do życia decyzją arcybiskupa Sawy, ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Aktualnie, od wielu lat, przełożoną jest ihumenia Agnija. Jest ona drugą przełożoną w historii monasteru. Wraz z nią mniszą posługę niesie 7 sióstr. Z bardzo ciekawą historią monasteru i parafii w Wojnowie można zapoznać się na oficjalnej stronie Prawosławnego Żeńskiego Monasteru Zaśnięcia NMP w Wojnowie – http://www.wojnowo.net. Główną świątynią na obszarze monasteru jest wybudowana w latach 1922-23 cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (NMP). W domu sióstr znajduje się kaplica św. Ambrożego (Amwrosija) z Optiny, w której odprawiane są nabożeństwa, zwłaszcza w zimniejszym okresie jesienno-zimowym.

W pielgrzymce wzięło udział 20 osób. Celem pielgrzymki była wspólna modlitwa w I Niedzielę Wielkiego Postu. W drodze do monasteru odmówiono poranne modlitwy oraz Posledowanije ko sw. Priczaszczeniju. W tym dniu, od godziny 8.00, w kaplicy św. Ambrożego w domu sióstr była odprawiana – jak w każdą niedzielę – jutrznia i 1. czas. O godzinie 10.00 rozpoczęła się św. Liturgia. Nabożeństwom przewodniczył długoletni ojciec duchowy monasteru ihumen Herman, który przybył tutaj wiele lat temu z Monasteru w Supraślu. Pielgrzymi wzięli udział w części jutrzni oraz w Świętej Liturgii. Część z nich przystąpiła do sakramentu spowiedzi i Świętej Eucharystii. Po zakończeniu św. Liturgii odprawiono uroczysty molebien w dniu Triumfu Prawosławia. Później kazanie wygłosił ojciec Herman. Podkreślał w nim zwycięstwo prawdy nad herezją i znaczenie Prawosławia dla świata jako źródła i skarbnicy Objawienia Bożego. Nabożeństwom towarzyszył wspaniały śpiew sióstr, z wyraźnym i bardzo dokładnym wznoszeniem cerkiewnych tekstów śpiewanych i czytanych. Następnie monasterską alejką odbyła się procesja (Krestnyj Chod), wraz z krzyżem i chorągwiami, do głównej świątyni pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Po trzykrotnym obejściu cerkwi i poświęceniu wodą, wszyscy powrócili do kaplicy-refektarza i zostali zaproszeni na niedzielny, świąteczny obiad. Udział pielgrzymów i wiernych uczestniczących w nabożeństwie we wspólnym niedzielnym i świątecznym posiłku wraz z przełożoną i siostrami, jest niezmienną tradycją monasteru.

Należy podkreślić, że Bóg i Matka Boża obdarzyli dzień pielgrzymki wyjątkowo wspaniałą, słoneczną pogodą. Wszyscy cali i zdrowi wrócili wieczorem do Białegostoku.

Fotografie: Adam Zacharczuk