Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 09 marca 2022

W dniu 3 marca br. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się zorganizowane przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów spotkanie przed Wielkim Postem. Uczestniczył w nim opiekun duchowy Bractwa ojciec archimandryta Iow z Monasteru Supraskiego.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą - molebnem w intencji pokoju na Ukrainie i na całym świecie.

W słowie skierowanym do zebranych ojciec Iow powiedział, iż głównym orężem chrześcijanina jest modlitwa. To jest nasza broń, nasz duchowy oręż. I naszym zadaniem jest w tej sytuacji usilna modlitwa o przywrócenie pokoju na Ukrainie.

W nawiązaniu do rozpoczynającego się Wielkiego Postu opiekun duchowy Bractwa przypomniał o znaczenie tego szczególnego okresu liturgicznego w życiu Cerkwi i każdego prawosławnego chrześcijanina. Życzył, aby Wielki Post zwany duchową wiosną, napełnił wszystkich duchową radością.

Podczas spotkania mówiono również o planach działalności Bractwa w czasie Wielkiego Postu - spotkaniach, pielgrzymkach, rekolekcjach. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób.

Fotografie: Adam D.