Pierwsza Boska Liturgia dla prawosławnych Ukraińców w Lesznie

diecezjawroclawsko-szczecinska.pl, 08 marca 2022

Dzień szóstego marca na długo zapisze się w historii prawosławnej społeczności miasta Leszna. Tego dnia bowiem była po raz pierwszy odprawiana Boska Liturgia, przy udziale około dwudziestu osób. Wszystko to miało miejsce dzięki życzliwości lokalnych władz samorządowych oraz wyrozumiałości oo. Salezjanów z parafii Św. Krzyża, którzy udostępnili kaplicę do użytkowania prawosławnym wiernym. Na nabożeństwie było też obecnych kilkoro dzieci i szkolnej młodzieży. Wszyscy oni przystępowali do Pryczastia.

Na koniec ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Aleksander Konachowicz. Pozdrowił wszystkich z możliwością uczestniczenia w prawosławnych nabożeństwach oraz ze zbliżającym się Wielkim Postem. Zwrócił też uwagę, aby baczniej w tym czasie pracować nad samym sobą. Doskonalić swoją duchowość, aby to, co zostało utracone przez pierwszych ludzi Adama i Ewę, przez nasze usilne starania stało się drogą do spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Po zakończeniu nabożeństwa, przyszedł ks. proboszcz - o. Ryszard Jeleń wraz z wikarym. Z troskliwością zapytał wiernych, czy nie zmarzli i może czegoś potrzebują. Wierni podziękowali proboszczowi za okazaną pomoc i możliwość modlitwy przy ich parafii.

za:  diecezjawroclawsko-szczecinska.pl