Narodzenie Św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie

Jarosław Grycz, 19 lipca 2016

Dzień Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w szczególny sposób świętowany jest w parafii prawosławnej w Gładyszowie. Jest to patronalne święto małej parafialnej cerkwi, która corocznie 7 lipca zbiera wielu wiernych z całej okolicy jak i spoza diecezji przemysko-nowosądeckiej. Zgodnie z dekretem biskupa gorlickiego Paisjusza, p.o. Ordynariusza Diecezji. Począwszy począwszy od tego roku jest to także święto diecezjalne. Święty Jan Chrzciciel (historyczny patron prawosławnej diecezji przemyskiej) wraz ze św. Maksymem Gorlickim są patronami diecezji przemysko-nowosądeckiej.

W świąteczny poranek dzieci i młodzież w łemkowskich strojach przywitały przybyłego na święto biskupa gorlickiego Paisjusza. Następnie na progu świątyni chlebem i solą władykę powitała Rada Parafialna. Proboszcz, ks. Arkadiusz Barańczuk, w słowie skierowanym do władyki powiedział o radości, jaka napełniła serca wiernych w związku z przybyciem do ich skromnej świątyni hierarchy.

Boską Liturgię w dniu święta celebrował biskup Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatu nowosądeckiego. Podczas Małego Wejścia na Liturgii władyka w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP nagrodził ks. dra Arkadiusza Barańczuka krzyżem z ozdobami – w słowie skierowanym do ks. Arkadiusza biskup podziękował za trud budownictwa oraz opieki nad potrzebującymi, podkreślił także konieczność budowania duchowości wśród naszych wiernych – niechaj ten krzyż, który jest uznaniem Waszych dotychczasowych trudów będzie impulsem do dalszej służby duszpasterskiej – ku zbawieniu dusz Waszych wiernych.

Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Władysław Kaniuk. W płomiennym kazaniu wezwał wiernych do naśladowania św. Jana Chrzciciela w poście i modlitwie, które połączone z pokorą otwierają wrota Raju. Przed Eucharystią ks. dziekan dr Roman Dubec odczytał Orędzie Biskupów diecezji przemysko-nowosądeckiej z okazji Jubileuszu 90. lecia powrotu Łemków do wiary Ojców Św. Prawosławia. Po uroczystej procesji biskup Paisjusz zwrócił się ze słowem do wiernych i nawiązał do jubileuszu powrotu do wiary Ojców: poprzez krew św. Maksyma i ofiarę męczenników Thalerhofu – oszukiwani, poniewierani, wykorzystywani przez 235 lat, wstaliśmy z kolan, na które postawiła nas unia – i za głosem św. Jana Chrzciciela wzywającego do chrztu w Jordanie – wstaliśmy powróciliśmy na wyżyny duchowości – do Cerkwi prawosławnej. Następnie w imieniu duchowieństwa, rady parafialnej i własnym proboszcz złożył władyce Paisjuszowi życzenia z okazji 47 urodzin. Arcypasterz podziękował wszystkim za życzenia i kawiaty.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Straży Pożarnej z Krakowa, Gorlic i Gładyszowa oraz Wójt Gminy Uście Gorlickie p. Dymitr Rydzanicz.

Po uroczystościach liturgicznych, biskup Paisjusz poświęcił mikrobus, który został przekazany Diecezjalnemu Ośrodkowi Miłosierdzia przez Piotra i Katarzynę Skopiec z Warszawy.

Fot.: Jarosław Grycz, ihumen Pafnucy

za: orthodox.pl