Synod Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej nie uznał soboru na Krecie za panprawosławny

tłum. Anna Nazaruk, 19 lipca 2016

W piątek, 15 lipca, Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej przedstawił stanowisko, w którym nie uznał za panprawosławny soboru, który odbył się na Krecie w dniach 20-25 czerwca br. W związku z tym również dokumenty zatwierdzone przez sobór nie zostały uznane za przedstawiające jednomyślne stanowisko wszystkich Cerkwi.

Uczestnicy spotkania uznali, iż sobór, w którym wzięli udział hierarchowie 10 spośród 15 Cerkwi lokalnych był wydarzeniem istotnym (w soborze nie wzięli udziału przedstawiciele Cerkwi: antiocheńskiej, bułgarskiej, gruzińskiej, rosyjskiej oraz amerykańskiej; Cerkiew amerykańska, choć uznawana na kanoniczną przez wszystkie pozostałe Cerkwie lokalne, nie została zaproszona do udziału w soborze ze względu na fakt, iż niektóre z nich, jak np. Patriarchat konstantynopolitański, nie uznają jej autokefalii – przyp. tłum.). Ponieważ jednak od początku podstawą współpracy między Cerkwiami w trakcie przygotowań do soboru i w czasie jego trwania była zasada jednomyślności, odbycie się soboru pod nieobecność hierarchów z kilku Cerkwi lokalnych było jej naruszeniem.

Zdecydowano, iż dokumenty dyskutowane na soborze, powinny zostać przekazane do Komisji Biblii i Teologii Synodu Cerkwi rosyjskiej, która po ich przestudiowaniu przedstawi swoje wnioski synodowi.
Przypomniano, iż przedstawiciele Patriarchatów Antiochii, Bułgarii, Gruzji, Rosji i Serbii (która ostatecznie wzięła udział w zgromadzeniu – przyp. tłum.) wezwali do przesunięcia daty soboru w celu rozstrzygnięcia rozbieżności pomiędzy stanowiskami poszczególnych Cerkwi i ukończenia projektów dokumentów. Patriarchat Konstantynopola odrzucił jednak tę inicjatywę. Według przedstawicieli synodu skutkiem tego było wzięcie udziału w rozmowach soborowych Cerkwi, które reprezentują mniejszość prawosławnego duchowieństwa i wiernych.

Za: pravoslavie.ru (tłumaczenie z j. angielskiego)