polska: Arcybiskup Jakub o sytuacji na Ukrainie i miłości do bliźniego

Arcybiskup Jakub o sytuacji na Ukrainie i miłości do bliźniego

orthodoxia.pl, 02 marca 2022

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański

“Naszym zadaniem jest pomagać potrzebującym i modlić się, aby konflikt jak najszybciej się zakończył” – zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Jakubem Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim o konflikcie zbrojnym na Ukrainie i działalności Cerkwi na rzecz imigrantów.

Wywiadu można posłuchać na stronia Radia Orthodoxia.