Patriarcha jerozolimski Teofil III: oświadczenie w sprawie Ukrainy

tłum. Stefan Dmitruk, 01 marca 2022

Dnia 28 lutego 2022 roku Jego Świątobliwość patriarcha jerozolimski Teofil III wydał specjalne oświadczenie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

W ostatnich dniach z głębokim niepokojem śledzę bolesny kryzys w Ukrainie i jestem głęboko zaniepokojony ludzkim cierpieniem naszych Sióstr i Braci w Chrystusie.

Największą siłę Chrześcijan stanowi modlitwa. Z tego powodu, wraz z innymi zwierzchnikami Kościołów, wzywam wszystkich Chrześcijan do modlitwy za cały świat i mieszkańców Ukrainy.

Tutaj, w Jerozolimie, modlimy się w miejscu Ukrzyżowania i Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, aby Bóg obdarzył mądrością wszystkich przywódców politycznych i zainteresowane strony.
Niech Pan oświeci umysły po to, by szukano dialogu i jedności oraz by zapanował trwały pokój.

Źródło: https://jerusalem-patriarchate.info