Prawosławni Ukraińcy będą użytkować kaplicę w Lesznie

Kancelaria Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 28 lutego 2022

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego - Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wrocławskiej i Szczecińskiej, zostały podjęte działania dotyczące okazania pomocy duszpasterskiej prawosławnym migrantom z Ukrainy, zamieszkującym w Lesznie (woj. wielkopolskie).

23 lutego 2022 roku przeprowadzono na ten temat rozmowy z władzami miasta Leszna, Panem Prezydentem dr. Piotrem Jóźwiakiem oraz Dyrektorem Biura Poselskiego Pana Posła Grzegorza Rusieckiego - Panem Patrykiem Józefowiczem. Została wyrażona przychylność i chęć pomocy w rozwiązaniu tej istotnej sprawy. Odbyło się również spotkanie z grupą prawosławnych wiernych. Przekazana została informacja o rezultacie wcześniejszych rozmów oraz omówiono potrzeby i oczekiwania ludzi.

Następnego dnia, 24 lutego, zapadła decyzja o przekazaniu kaplicy przy Kościele św. Krzyża, w której duszpasterską opiekę sprawują Ojcowie Salezjanie.

W niedzielę, 27 lutego, ksiądz proboszcz Ryszard Jeleń przekazał ks. mitratowi Aleksandrowi Konachowiczowi – dziekanowi wrocławskiemu, klucze od kaplicy, wyjaśniając jednocześnie, jak można z niej korzystać.

Mamy nadzieję, że miejsce to stanie się pomocne w duchowym wzrastaniu każdego, kto doń przychodzi.

Następne nabożeństwo odbędzie się 6 marca o godz. 10.00.

Adres kaplicy: Leszno, Kościół św. Krzyża, plac Jana Metziga 19.

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl