polska: XXX BMP parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku

XXX BMP parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku

diakon Wiaczesław Perek, 24 lutego 2016

W tym roku minęło 30 lat od założenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii pw. Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku. Z tej okazji 21 lutego zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu, które rozpoczęły się nabożeństwem dziękczynnym – molebnem celebrowanym przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyło duchowieństwo parafialne na czele z proboszczem ks. mitratem Jerzym Boreczko, a także duchowni, którzy w przeszłości związani byli z Bractwem oraz sami bractwowicze.

Arcybiskup Jakub wyrażając uznanie dla działalności Bractwa odznaczył jego przewodniczącego Dariusza Sulimę Błogosławiennoj gramotoj. Ponadto Władyka wręczył Listy pochwalne najbardziej zasłużonym bractwowiczom: Adrianowi Wasilczukowi, Dawidowi Sulimie, Kamili Bagniuk, Katarzynie Stankiewicz, Markowi Chwiedosiukowi, Jakubowi Bazylukowi, Katarzynie Mazur oraz Aleksandrowi Lickiewiczowi.

Za datę powstania Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii pw. Św. Ducha na białostockim osiedlu Antoniuk zwykło się uważać 4 kwietnia 1985 r. kiedy to odbyły się wybory do zarządu Bractwa. Pierwszą przewodniczącą została Joanna Bura, a opiekunem duchowym został ówczesny wikariusz ks. Anatol Konach. Początki Bractwa z uwagi na sytuację polityczną w kraju nie były proste. Jednakże dzięki pomocy proboszcza ks. Jerzego Boreczko członkowie Bractwa mogli regularnie się spotykać oraz organizować statutowe przedsięwzięcia.

W ciągu trzydziestolecia swego istnienia Bractwo czynnie brało udział w życiu parafialnym. Organizowało choinki dla dzieci, kolędowało wśród parafian, organizowało rekolecje wielkopostne dla dziewcząt i chłopców. Ponadto organizowało pielgrzymki do świętych miejsc w Polsce oraz za granicą.

za: orthodox.bialystok.pl