Orędzie Soboru Biskupów Fińskiej Cerkwi Prawosławnej

tłum. Stefan Dmitruk, 27 lutego 2022

Z głębokim smutkiem śledzimy konflikt między Rosją a Ukrainą, a teraz widzimy rosyjską inwazję na Ukrainę. Opłakujemy wybuch wrogości. Razem z naszymi Siostrami i Braćmi w Ukrainie oraz innych krajach prawosławnych modlimy się o pokój. Prosimy Boga o pomoc w ograniczeniu wielkiego ludzkiego cierpienia i pokonanie trudności. Apelujemy do tych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji oraz prawosławnych Ukraińców i Rosjan i ich duchowych zwierzchników, by uczynić wszystko co jest możliwe, aby zakończyć cierpienie, zapobiec eskalacji konfliktu i osiągnąć pokój.

Wojna zawsze powoduje cierpienie niewinnych osób. Dlatego dążenie do pokoju jest miłe Bogu. Wśród niszczycielskiej siły modlimy się do kochającego ludzi Boga, bo „od Pana pochodzi zbawienie” (Ps 3, 9). Wzywamy wszystkich do modlitwy za tych, którzy cierpią z powodu wojny i za wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej wywołanie.

Chrystus mówi: „Kochajcie waszych wrogów; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Łk 6, 27). Skoro tak mówi Bóg to czy nie będziemy kochać naszych braci i sióstr w Chrystusie? Czujemy głęboki ból oraz smutek, że prawosławni z Rosji i Ukrainy są w stanie wojny.

W obliczu cierpienia i rzeczywistości wojny pokładamy nadzieję w Boskim miłosierdziu. „Ciężary nasze niesie Bóg, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala” (Ps 68, 20-21).
 
+ Lew, arcybiskup Helsinek i całej Finlandii
+ Arseniusz, metropolita Kuopio i Karelii
+ Eliasz, metropolita Oulu
+ Sergiusz, biskup Haminy

tłumaczył: Stefan Dmitruk
źródło: www.ort.fi/ru