Apel Patriarchy Daniela o pokój w Ukrainie

tłum. Stefan Dmitruk, 26 lutego 2022

Rumuńska Cerkiew Prawosławna, tak jak inne ważne instytucje w Rumunii i Unii Europejskiej, z największym niepokojem obserwują początek wojny na Ukrainie, wojny rozpoczętej przez Rosję przeciwko suwerennemu i niezależnemu państwu.

Mam nadzieję, że euro-atlantyckie siły polityczne znajdą sposób na pokojowy dialog dla dobra Ukrainy i całej Europy.

Jednocześnie wyrażam moją całkowitą solidarność z rumuńskimi prawosławnymi wiernymi mieszkającymi w Ukrainie oraz deklaruję gotowość do pomocy w miarę naszych możliwości.

Modlę się do Miłosiernego Boga - Pana pokoju, sprawiedliwości i miłości - by chronił naród ukraiński i dał wszystkim liderom politycznym mądrość pokoju.
† Daniel
Patriarcha Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej

Źródło: https://basilica.ro

z języka angielskiego tłumaczył: Stefan Dmitruk