Oświadczenie metropolity Tichona

tłum. Stefan Dmitruk, 26 lutego 2022

Metropolita całej Ameryki i Kanady Tichon: Oświadczenie w sprawie wojny w Ukrainie

Dzieci umiłowane w Bogu,
wobec niepokojących wydarzeń w Ukrainie, które dotykają miliony niewinnych ludzi w regionie, z całego serca wzywam do modlitwy o pokój oraz pomyślność naszych Braci i Sióstr, którzy przeżywają tragiczny moment.

Proszę o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i zakończenie operacji wojskowych przez prezydenta Władimira Putina. Jako Prawosławni potępiamy tę przemoc i agresję.

Wspieram oraz modlę się za mojego Brata i koncelebransa, Błogosławionego metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Onufrego, który ma bardzo trudne zadanie prowadzenia swojej ukochanej owczarni w okresie bólu i trwogi. Zapewniam również o mojej modlitwie za innych zwierzchników religijnych służących na Ukrainie, którzy mają skomplikowane zadanie prowadzenia swoich wspólnot w tym trudnym czasie.

Do naszych umiłowanych ukraińskich Braci i Sióstr, jak również do wszystkich, którzy z pewnością niepokoją się ostatnimi wydarzeniami. Zwracam się ze słowami Psalmisty skierowanymi do nas przez samego Pana: „Pan da siłę swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem” (Ps 29, 11).

Obyśmy żarliwie prosili naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla nas „o pokój na całym świecie, dla dobra świętych Kościołów Bożych i dla zjednoczenia wszystkich”.

 
Pokorny w Chrystusie,
+ Tichon
Arcybiskup Waszyngtonu
Metropolita całej Ameryki i Kanady

źródło: https://www.oca.org/

z języka angielskiego tłumaczył: Stefan Dmitruk