WIADOMOSCI.CERKIEW.PLOdezwa arcybiskupa Abla ws Ukrainy

Odezwa arcybiskupa Abla ws Ukrainy

26 lutego 2022

Umiłowani w Chrystusie
Czcigodni Księża, Siostry zakonne, Bracia i Siostry
diecezji lubelsko-chełmskiej


Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie aktualnie przeżywają tragedię wojny. To bardzo bolesne i trudne dla nich doświadczenie jest dla nas wezwaniem do żarliwego modlitewnego wołania do Boga w Trójcy Przenajświętszych Osób o dar pokoju.

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę budzi w nas zarówno poczucie zagrożenia, jak i głęboki sprzeciw. Zostały bowiem pogwałcone nie tylko prawa gwarantujące suwerenność i niezależność Ukrainy, ale również fundamentalne prawo człowieka do życia.

Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, aby zachowywać prawo Boże oraz miłować naszych
Bliźnich. Sam Chrystus stawia przed nami zadanie bycia ludźmi pokoju. Jesteśmy błogosławieni, jeśli czynimy pokój (por. Mt 5,9).

W tym szczególnym czasie próby, począwszy od Niedzieli o Sądzie Ostatecznym, 27 lutego 2022 roku, podczas każdej Boskiej Liturgii oraz innych nabożeństw – niech z mojego błogosławieństwa będzie włączone do ektenii usilnej (cs. sugubej) wezwanie o pokój na Ukrainie.

Zwracam się z apelem do Was Bracia i Siostry, a zwłaszcza do duchownych, abyście udzielali wszelkiej potrzebnej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Z nadzieją pamiętajmy wszyscy o słowach Psalmisty: „Pana da siłę swojemu ludowi, Pan pobłogosławi swój lud pokojem” (Ps 29,11).

Jednocześnie zapewniamy naszych Braci i nasze Siostry z walczącej Ukrainy o stałym wsparciu modlitewnym oraz gotowości pomocy tym, którzy już są lub przybędą na teren naszej diecezji.

Nie ustawajmy w żarliwych prośbach kierowanych do wszechmogącego Stwórcy i Zbawiciela o miłosierdzie dla nas prawosławnych chrześcijan oraz o pokój na całym świecie dla dobra świętych Kościołów Bożych.

Z błogosławieństwem
+Abel                    
Arcybiskup Lubelski i Chełmski