Pomoc dla Uchodźców

ELEOS, 26 lutego 2022

Wojna to również uchodźcy. W pierwszej kolejności potrzebują dachu nad głową. ELEOS, w porozumieniu z władzami państwowo-samorządowymi i parafiami Kościoła Prawosławnego rozpoczął starania celem przygotowania czasowego miejsca pobytu dla kilkudziesięciu rodzin. W okresie przejściowym – do czasu znalezienia pracy, właściwego mieszkania i uzyskania statusu legalnego pobytu, mogli by oni zatrzymać się w takich lokalach mając zapewniony dostęp do pomieszczeń noclegowych, higieny osobistej i wyżywienia.

Przygotowanie i prowadzenie takich lokali wymaga wielkich środków. Uruchamiamy zbiórkę ofiar na ten właśnie cel i na inne formy wspierania uchodźców z Ukrainy. Darowizny i dotacje prosimy wysyłać na konto ELEOS:

 
Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS
Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
PKO BP 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236
Obowiązkowo z dopiskiem: UKRAINA


lub za pośrednictwem systemu PayPal: