Odezwa Metropolity Kijowskiego Onufrego

tłum. Grzegorz Szmyga, 24 lutego 2022

Metropolita Onufry, głowa Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, wydał odezwę do wiernych:

"Drodzy bracia i siostry! Wierni naszej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej!

Jako głowa Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej apeluję do was i wszystkich obywateli Ukrainy. Wydarzyło się nieszczęście. Ku ogromnemu smutkowi, Rosja rozpoczęła operację militarną przeciwko Ukrainie i w tym smutnym czasie apeluję byście nie wpadali w panikę, byli odważni i okazali swoją miłość do Ojczyzny oraz do siebie nawzajem. Wzywam was przede wszystkim do usilnej, pełnej pokajania, modlitwy za Ukrainę, za nasze wojsko i za nasz naród. Proszę byście zapomnieli o wszelkich sporach i nieporozumieniach i zjednoczyli się w miłości do Boga oraz do naszej Ojczyzny.

W tym tragicznym czasie wyrażamy naszą szczególną miłość i wsparcie dla naszych żołnierzy, którzy stoją na straży, chronią i bronią naszą ziemię i nasz naród. Niech ich Bóg błogosławi i ochrania!

W obronie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy apelujemy do prezydenta Rosji o natychmiastowe zaprzestanie tej bratobójczej wojny. Ukraiński i rosyjski naród wyszły z tej samej chrzcielnicy w Dnieprze i wojna między tymi narodami jest powtórzeniem grzechu Kaina, który z zazdrości zabił swojego rodzonego brata. Taka wojna nie ma usprawiedliwienia ani przed Bogiem, ani przed ludźmi.

Wzywam wszystkich do okazania zdrowego rozsądku, który uczy nas, by nasze ziemskie problemy rozwiązywać na drodze wzajemnego dialogu i zrozumienia. Mam nadzieję, że Bóg przebaczy nam nasze grzechy i pokój Boży zapanuje na naszej ziemi oraz na całym świecie!"

Za: news.church.ua