publicystyka: Biblioteczka: przygotowanie do Wielkiego Postu

Biblioteczka: przygotowanie do Wielkiego Postu

opr. Michał Diemianiuk, 05 lutego 2023

Radość i przygotowanie do Wielkiego Postu
Rozważania metropolity Antoniego Blooma.

***

Wybrana hymnografia okresu przedpościa. Część I
Wybrana hymnografia okresu przedpościa. Część II
"Nie pomodlimy się jak faryzeusz, bracia, albowiem kto się wywyższa będzie poniżony. Ukorzmy się więc przez Bogiem, jak celnik poszczący wołając: Oczyść nas grzesznych, Boże!"

***

"Nad rzekami Babilonu". Komentarz do Psalmu 136
Podczas całonocnych czuwań przed trzema niedzielami przygotowawczymi do Wielkiego Postu słyszymy psalm 136. Zapraszamy do lektury dwóch komentarzy do tego psalmu.

***

Przygotowanie do wielkiej podróży
Gdy ostry brzeg zimy przecina luty i początek marca długimi cieniami i zimnymi nocami, prawosławni wiedzą, że ta pora roku jest zwiastunem Wielkiego Postu, tej uroczystej i pięknej 40-dniowej podróży ku śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.


O CELNIKU I FARYZEUSZU

tłum. Michał Diemianiuk
Kim byli faryzeusze?
Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam lepiej zrozumieć sens przypowieści o faryzeuszu i celniku.

***

Pouczenie w niedzielę o celniku i faryzeuszu. O modlitwie i pokajaniu
W dzisiaj czytanej Ewangelii pokazana jest modlitwa celnika, która przyciągnęła do niego miłość Bożą. Modlitwa ta składała się z kilku słów: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”

O SYNU MARNOTRAWNYM

Niedziela o Synu Marnotrawnym i katyzma poetycka „Objęcia ojcowskie…”
Zapraszamy Państwa do zagłębienia się w treść katyzmy poetyckiej odnoszącej się do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii.

***

O pokajaniu. Pouczenie w niedzielę o synu marnotrawnym
Święta Cerkiew mądrze ustanowiła powszechne czytanie tej przypowieści przed zbliżającą się Czterdziesiątnicą. Jaka wieść może być bardziej pocieszająca dla grzesznika, jak nie wieść o nieskończonym i niewypowiedzianym miłosierdziu Ojca Niebieskiego wobec kajających się grzeszników?

***

Synaksarion Niedzieli o Synu Marnotrawnym
Zachęcamy do lektury synaksarionu, który tłumaczy powód, dla którego święci ojcowie umieścili czytaną dziś przypowieść w Triodionie Postnym.

***

Syn marnotrawny
Uhonorowanie syna marnotrawnego wydaje się niesprawiedliwe, ale Boża logika jest inna: ważniejsza jest skrucha grzesznika niż iluzoryczna poprawność tych, którzy uważają, że nie mają się z czego tłumaczyć (Homilia w niedz. O Synu marnotrawnym 24 lutego).

***

Przypowieść o miłosiernym ojcu - cz. I
Przypowieść o miłosiernym ojcu - cz. II
Przypowieść o miłosiernym ojcu - cz. III
W przypowieści o synu marnotrawnym mówi się o miłości Boga - naszego Ojca - do człowieka. Bardziej pasowałby do niej tytuł “Przypowieść o miłosiernym Ojcu”, ponieważ o wiele ważniejsze od niegodziwego postępowania syna jest miłosierdzie ojca.

***

O SĄDZIE OSTATECZNYM

Synaksarion Niedzieli Mięsopustnej o Sądzie Ostatecznym
Zachęcamy do zgłębienia sensu Niedzieli o Sądzie Ostatecznym wprowadzającej do Tygodnia Mięsopustnego.

***

Sąd Ostateczny
Nawet rozum i sumienie podpowiadają nam, że bez ostatecznego osądu, rozrachunku i podsumowania idea, sprawiedliwości byłaby fikcją i nawet moralność nie miałaby znaczenia (homilia w niedzielę Mięsopustną, 3 marca 2019 r.).

***

Niedziela o Sądzie Ostatecznym – metropolita Jerzy (Khodr)
Cerkiew zechciała przed wejściem w Wielki Post tego, byśmy zrozumieli, że jest on okazją do spotkania człowieka w miłości. Bóg nie zważa na twoje powstrzymywanie się od pokarmu, lecz na to, byś dał to, czego nie zjadłeś temu, kto nie ma co jeść. I jeśli osądziłeś sam siebie i prowadziłeś się dobrze, to Bóg nie osądzi ciebie.

***

Człowiek - istota oskarżona. Przemyślenia na niedzielę o Sądzie Ostatecznym
W tym będzie zawierać się wielka nowość Dnia Sądu. Ludzie nagle dowiedzą się, że wszystko, co uczynili – to zrobili samemu Chrystusowi. Okłamali samego Chrystusa, wstawili się za samego Chrystusa, okradli samego Chrystusa, samemu Chrystusowi otarli łzy lub przewiązali rany.

***

Pouczenie w niedzielę mięsopustną. O drugim przyjściu Chrystusa
Na sądzie Chrystusowym potrzebne będzie do usprawiedliwienia miłosierdzie, jako czynne wyrażenie miłości, i zasłuży na zmiłowanie tylko miłosierdzie, jako doświadczalny dowód miłości.

***

Bez wieczności człowiek odczuwa zagubienie w życiu codziennym
Rozważania metropolity Limassol Atanazego na niedzielę o Sądzie Ostatecznym

***

NIEDZIELA PRZEBACZENIA WIN

Uzdrowienie ludzkiego egoizmu – metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) na Niedzielę Przebaczenia Win
Post to nie zasady ani pusta praktyka religijna. Post to lek na największe ludzkie choroby – egoizm i pychę, które doprowadziły do upadku pierwszego człowieka. Cerkiew wspomina ten upadek w dzień, który zarazem jest ostatnim dniem przed Wielkim Postem. Właśnie o tym mówi metropolita Aleppo Paweł (Jazidżi) w swoim kazaniu na Niedzielę Wygnania Prarodziców z Raju (inaczej Przebaczenia Win), zaznaczając przy tym, że post to nieodzowny element życia cerkiewnego, nawet – a tak naprawdę szczególnie – w dzisiejszych czasach.

***

Słowo na Niedzielę Seropustną św. Jana z Kronsztadu
Dzisiejsza niedziela w Cerkwi prawosławnej nazywana jest Niedzielą Przebaczenia Win - od dobrego i pobożnego zwyczaju wzajemnego proszenia o wybaczenie grzechów przed Wielkim Postem i rekolekcjami. Zwyczaj ten przybrał na sile od przykazania Zbawiciela zapowiadającego w dzisiejszym czytaniu ewangelicznym, abyśmy wzajemnie prosili o wybaczanie swoich grzechów, jeśli chcemy, żeby i nam wybaczył grzechy Ojciec Niebieski, Którego my niezliczoną ilość razy przygnębiamy i obrażamy każdego dnia i w każdym czasie.

* * *

Tydzień seropustny
Ostatni tydzień przed Wielkim Postem nazywany jest seropustnym. W tym czasie Cerkiew wprowadza wiernych w okres przygotowawczy.

***

Synaksarion Niedzieli Seropustnej. Wspomnienie Wygnania Adama. Niedziela Przebaczenia Win.
W przeddzień Wielkiego Postu Wspominany Wygnanie z Raju Adama oraz dokonujemy Obrzędu Przebaczenia Win.

***

Synaksarion Soboty Seropustnej. Wspomnienie Wszystkich Świętych Ascetów
Zachęcamy do lektury Synaksarionu na dziś, który przybliża sens dzisiejszego dnia na drodze do Wielkiego Postu.

***

Słowo w niedzielę seropustną. Wspomnienie wygnania Adama z raju
I oto dzisiaj już ostatni dzień w przedsionku Wielkiego Postu. W ten dzień wspomina Cerkiew straszną tragedię, która dokonała się z rodzajem ludzkim w zaraniu jego historii – wygnanie go, w osobie wspólnego dla nas wszystkich praojca Adama, sprzed oblicza Bożego, wygnanie Adama z raju.

***

Komentarz do czytania Ewangelii na niedzielę seropustną
Pan nas nie zmusza do przebaczania, ponieważ jeśliby zmuszał nas do przebaczania, to takie przebaczanie nie byłoby naszym. To byłoby Boże przebaczenie, a do nas nie miałoby żadnego odniesienia. Pan tylko ostrzega, że jeśli my nie przebaczymy, to i On nam nie przebaczy.

***

Niedziela Darowania Win
Nic tak nas nie upodobnia do Boga jak wielkoduszne przebaczenie, gdy ludziom autentycznie winnym oraz naszym krzywdzicielom przebaczymy, jak tego uczył nas Chrystus, mówiąc, że „komu mało się przebacza, ten mało miłuje” (homilia na niedzielę Seropustną, 10 marca).

***

Słowo w niedzielę seropustną
Jak słusznie nazywają święte hymny post matką cnotliwości, bowiem nic nie tak sprzyja naruszaniu cnotliwości, jak obżarstwo i pijaństwo. Ale nie tylko o samej płciowej cnotliwości mówimy, wychwalając post: jest i druga forma cnotliwości – cnotliwość duchowa. To jest czystość serca, i do tego celu – do czystości serca – kieruje nas post


Fotografia: Lublin / orthphoto.net /