Uroczystości ku czci Turkowickiej Ikony Bogarodzicy cz. 1.

ks. Mirosław Wiszniewski, 16 lipca 2016

Deszczowy dzień czwartku, 14 lipca, to przeddzień świętowania dorocznego święta ku czci Turkowickiej Ikony Bogarodzicy w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach na ziemi hrubieszowskiej.

Tegorocznym uroczystościom w 8. rocznicę restytuowania życia monastycznego w Turkowicach przewodniczył metropolia Symeon z Winnicy, ordynariusz diecezji winnicko-barskiej. Władyce asystowali: gospodarz uroczystości arcybiskup lubelski i chełmski Abel, biskup gorlicki Paisjusz oraz biskup lwowski i galicki Filaret z sąsiedniej Ukrainy.

Do monasteru przybyły pierwsze pielgrzymki: rowerowa z Podlasia, autokarowe z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz, z pobliskiej Bończy z dziekanem okręgu chełmskiego ks. Adamem Weremijewiczem, z Wrocławia oraz z Ukrainy.

Podczas całonocnego czuwania śpiewał monasterski chór sióstr zakonnych oraz goszczący wielokrotnie w Polsce chór męski skitu przy Poczajowskiej Ławrze.

Liturgii przewodniczył biskup lwowski i galicki Filaret, zaś podczas „polijeleju” władyka Symeon z Winnicy, który podczas tego wieczornego nabożeństwa namaścił wiernych błogosławionym olejem.

Akatyst przed Turkowicką Ikoną Bogarodzicy tradycyjnie sprawował ks. mitrat Andrzej Jakimiuk, dziekan siemiatycki, w asyście duchowieństwa.