Uroczystości ku czci św. apostołów Piotra i Pawła na św. Górze Jawor

Anna Moroz, 15 lipca 2016

12 lipca, w dniu św. Apostołów Piotra i Pawła, świąteczne uroczystości obchodzone były w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej na św. Górze Jawor, nazywanej Świętą Górą Łemków, położonej w Beskidzie Niskim zwanym też Beskidem Łemkowskim.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem w cerkwi Opieki Matki Bożej w Hańczowej. Już 26 raz w historii na dwa dni przed świętem wyruszyła pielgrzymka prawosławnej młodzieży dekanatu nowosądeckiego – wraz z młodymi ludźmi szły także osoby starze – razem 48 osób. Trasa pielgrzymki wiodła z Koniecznej przez Zdynię, Regietów do Hańczowej a w sam dzień święta na Górę Jawor – wtedy do miejscowych pielgrzymów dołączyli także wierni z Podlasia.
Pielgrzymi nieśli krzyż ustawiony na działce należącej do naszej Cerkwi na Św. Górze Jawor.

Uroczystościom na św. Górze przewodniczył biskup gorlicki Paisjusz, który w swym kazaniu zwrócił uwagę na niesienie przez nas wszystkich trudu nowej ewangelizacji współczesnemu światu za przykładem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na zakończenie Liturgii Władyka dziękując wszystkim podkreślił wyjątkowość tego świętego miejsca i podkreślił, iż pomimo wszelkich zakusów zła, które chcą aby nas tu nie było – my prawosławni do końca świata będziemy tu sprawować Św. Eucharystię. Wezwał też wiernych aby nie słuchali plotek, które są rozprzestrzeniane w różnych środowiskach – iż już tu nie odprawiamy. Podkreślił też, że ma nadzieję na to iż uda się dalej współużytkować kaplicę z unitami – a jeśli nie – wybudujemy swoją na sąsiedniej działce, która jest naszą własnością.

Przed Eucharystią został odczytany list pasterski Biskupów Diecezji z okazji Jubileuszu 90-lecia powrotu Łemków do wiary ojców – Świętego Prawosławia.

Historia cerkwi na św. Górze Jawor ma swój początek w 1925 r. i jest związana objawieniem Bogurodzicy czterem Łemkiniom wracającym do Wysowej ze Słowacji. W kolejnych dniach Matkę Bożą na górze widziały również inne osoby. Po wybudowaniu w tym miejscu cerkwi, nieopodal niej wytrysnęło źródełko, którego woda uzdrowiła już wiele osób. Po wysiedleniach w ramach Akcji Wisła, cerkiew zbeszczeszczono, była tu stajnia, toaleta, wykorzystywali ją dla swych potrzeb żołnierze WOP. Remont kaplicy Prawosławni rozpoczęli po powrocie z ziem odzyskanych garstki wiernych, którzy przy finansowej pomocy całej naszej Cerkwi podnieśli ją z ruiny.

Prawosławne nabożeństwa na Górze Jawor są sprawowane począwszy od III dnia Paschy, w V niedzielę po Wielkanocy, na wszystkie Święta ku czci Bogurodzicy, w dzień Świętych apostołów Piotra i Pawła, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, co środy sprawowany jest tu także akatyst ku czci Bogurodzicy. W dzień świeta Opieki Matki Bożej kończy się okres sprawowania nabożeństw w kaplicy. Liturgie świąteczne poprzedza poświęcenie wody w studni przy cerkiewce.

fot. Anna Moroz, Stefan Parchanowicz