Trwa zbiórka na ikony do ikonostasu do cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach

o. Tymoteusz (Sawczuk), 14 lipca 2016

Podniosłym wydarzeniem w życiu Monasteru św. Dymitra w Sakach i przynależącej do niego skromnej parafii było poświecenie cerkwi św. Dymitra, którego 26 maja br. dokonał Jego Eminencja Metropolita Sawa.

Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie świątynia nabrała zupełnie innego wyglądu. To, co wymaga jeszcze dużego wkładu finansowego, to ikony do również nowego ikonostasu wykonanego na specjalne zamówienie w Salonikach (Grecja).  Ikony pisane są na św. Górze Athos. Część ich już znajduje się w Sakach, umieszczone są w dolnej części ikonostasu. Do zakupienia pozostają ikony przedstawiające apostołów i św. Nektariusza.

W związku z dużymi kosztami takiego przedsięwzięcia Bracia Monasteru zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie finansowe tak ważnej inicjatywy zapewniając jednocześnie wszystkich ofiarodawców o nieustannej modlitwie.

Ofiary można przesyłać na konto Monasteru z dopiskiem "ikony"
Nr konta: 15 80630001 0070 0706 4663 0001