Święto Chrztu Pańskiego w Siemiatyczach

ks. Andrzej Stremkowski, 20 stycznia 2022

Obrzęd wielkiego poświęcenia wody jest nieodłącznym elementem święta Objawienia Pańskiego. Wodę święci się w świątyniach, studniach oraz, jeśli jest to możliwe, na naturalnych zbiornikach wodnych.

Zgodnie z tradycją, 19 stycznia w obu siemiatyckich cerkwiach sprawowano św. Liturgię. Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz przewodniczył świątecznym uroczystościom w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła. W związku z sytuacją epidemiczną nie odbyły się procesje nad siemiatycki zalew. W południe duchowieństwo oraz licznie przybyli wierni zebrali się nad miejscowym akwenem, aby jak co roku uczestniczyć w poświęceniu wody. Obrzędu wielkiego poświęcenia wody dokonał biskup siemiatycki Warsonofiusz. W słowie skierowanym do zebranych hierarcha zwrócił uwagę nie tylko na teologiczny, ale również ekologiczny wymiar poświęcenia wody, które sprawia, że przyroda oczyszcza się, odnawia, aby nadal z pożytkiem służyć człowiekowi.

Na koniec Jego Ekscelencja podziękował duchowieństwu i wiernym siemiatyckich parafii oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Siemiatyczach, którzy czuwali nad bezpieczeństwem podczas uroczystości.

zdjęcia: Piotr Sterlingow, Andriej Gorelov

za: orthodox.pl