Ikona św. Paisjusza Hagioryty przybyła do Białegostoku

Daniel Grygiewicz, 14 lipca 2016

Z błogosławieństwa świętej Góry Atos 11 lipca 2016 roku do cerkwi świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku przybyła ikona świętego Starca Paisjusza Hagioryty.

W poniedziałek, 11 lipca około godz. 16.00 ikona została powitana przez duchownych i wiernych na białostockim osiedlu Dojlidy. Następnie uroczystą asystą samochodową i przy eskorcie policji przewieziona została do cerkwi św. Jerzego na osiedlu Nowe Miasto. U progu placu cerkiewnego ikonę powitał biskup supraski Grzegorz, proboszcz parafii - ks. mitrat Grzegorz Misijuk, duchowieństwo, dzieci i licznie zgromadzeni wierni.

Po uroczystej procesji wokół świątyni odprawione zostało krótkie nabożeństwo dziękczynne (cs. molebien). Ze słowem do zebranych zwrócił się władyka Grzegorz: Przeżywamy szczególne chwile, które wpiszą się w historię nie tylko tej parafii, nie tylko miasta Białystok, ale całego Podlasia. Ten wymiar historyczny jest ważny dlatego, że ma wymiar zbawienny. Ze świętej Góry Atos przybywa do nas ikona św. Paisjusza. Ikona, którą napisał jego wierny uczeń. I dla nas jest to coś najważniejszego. Jednak należy powiedzieć, kim był święty Paisjusz. Jeżeli ktoś z was czytał ostatni jego list, testament, który zostawił, on jest podsumowaniem całego jego duchowego dorobku. Co czytamy w tym testamencie? - Ja, Paisjusz, mnich, życie którego zbliża się ku końcowi, nic nie uczyniłem dobrego w tym życiu. Naruszałem wiele przykazań Bożych i nic nie widzę za sobą, co bym uczynił dobrego, ale proszę was wszystkich o wybaczenie, wszystkim wybaczam i proszę o święte modlitwy.

Hierarcha w szczególny sposób podziękował panu Markowi Jakimiukowi, który jest niejako pomostem pomiędzy naszym krajem, naszymi ziemiami a świętą Górą Atos, za to, że ikona świętego Paisjusza przybyła właśnie do Białegostoku, do tej świątyni.

Następnie sprawowane było świąteczne całonocne czuwanie (cs. wsienoszcznoje bdienije), któremu przewodniczył biskup supraski Grzegorz w asyście duchowieństwa.

Po nabożeństwie Anna Radziukiewicz przybliżyła obecnym w świątyni wiernym żywot świętego Starca Paisjusza Hagioryty. Około godz. 21.00 odsłużony został akatyst ku czci świętego, a następnie akatyst ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła.

O północy rozpoczęła się pierwsza świąteczna Boska Liturgia, którą sprawowali ks. prot. Adam Misijuk i ks. Roman Płoński. Podczas nabożeństwa śpiewał męski chór parafialny pod dyrekcją lektora Romana Sacharczuka.

Rano dokonano małego poświęcenia wody, a następnie sprawowany był drugi akatyst ku czci św. Paisjusza. Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan dekanatu białostockiego, ks. mitrat Jerzy Boreczko. Świąteczne uroczystości, w czasie których śpiewał chór parafialny pod dyrekcją matuszki Anny Cyrkun, zakończyły się uroczystą procesją wokół cerkwi z ikoną śww. app. Piotra i Pawła oraz św. Starca Paisjusza Hagioryty.

Ikona świętego Starca Paisjusza ze świętej Góry Atos została napisana przez jego duchowego ucznia - mnicha o takim samym imieniu. Jest on świadkiem życia i modlitwy swego ojca duchowego, a jednocześnie sam prowadząc pobożne życie uznawany jest już przez ludzi za świątobliwego. Otrzymaną ikonę można więc nazwać „zwierciadłem duszy świętego”.

Ikona została przekazana grupie polskich pielgrzymów, którzy często odwiedzają świętą Górę Atos. Powierzony im został także wybór miejsca, gdzie ikona zostanie udostępniona w celu godnego oddawania czci przez możliwie największe rzesze wiernych naszej Cerkwi.

Koszt powstania ikony opłacił przedsiębiorca z Białorusi. Gest ten stanowi wyraz pragnienia, aby stworzyć wiernym warunki do modlitwy i otrzymania pomocy od świętego Paisjusza. Darczyńca chce również, aby i w naszym kraju ludzie na nowo odczuli obecność Boga i Jego pomoc udzielaną poprzez świętych.

Fot.: Aleksandra Jakimiuk, Daniel Grygiewicz, Marcin Surynowicz

Na podst.: parafia-swietego-jerzego.pl, swiatogorcy.tumblr.com