Spotkanie świąteczne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 12 stycznia 2022

W dniu 10 stycznia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się spotkanie świąteczne z okazji Narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zorganizowane przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób, w tym osoby samotne i sędziwe. Zaproszonymi gośćmi byli przebywający w Białymstoku cudzoziemcy z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Ukrainy. Część z nich wiąże swoją przyszłość z naszym miastem i regionem.

Przesłaniem spotkania było podzielenie się świąteczną radością i udzielenie wsparcia osobom tego potrzebującym, w szczególności cudzoziemcom. W spotkaniu uczestniczyli opiekun duchowy Bractwa ojciec archimandryta Iow z Monasteru Supraskiego oraz przedstawiciel parafii katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku ojciec Piotr Makal.

Spotkanie uświetniły występy chóru dziecięcego z parafii św. wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku pod dyrekcją lektora Romana Sacharczuka oraz chóru parafii przy Monasterze Supraskim pod dyrekcją matuszki Mirosławy Tichoniuk. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd.

Świąteczne integracyjne spotkanie odbyło się dzięki współpracy z białostockimi parafiami, a przede wszystkim z proboszczem parafii katedralnej ojcem Janem Fiedorczukiem.

Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i nie tylko, a dorośli uczestnicy spotkania podarunki w postaci map, kalendarzy i przydatnych gadżetów dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia "Eleos" Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Monasteru św. wielkomęczennicy Katarzyny w Zaleszanach.