Święto parafialne w Samogródzie

Adam Matyszczyk, 14 lipca 2016

12 lipca Cerkiew wspomina pamięć św. ap. Piotra i Pawła. Tego dnia szczególne uroczystości odbyły się w Samogródzie w dekanacie sokólskim.

Sprawowanej tego dnia uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowa Północnego w asyście ks. Piotra Charytoniuka z Krynek, ks. Józefa Sitkiewicza z Nowego Dworu, ks. Mirosława Łuciuka z Kruszynian, ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. Marka Kozłowskiego z Dąbrowy, Ks. Grzegorza Naumowicza z Kuzawy, ks. Marka Jurczuka z Hajnówki, ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki oraz miejscowego proboszcza ks. Adriana Charytoniuka.

Wespół z setkami wiernych modlili się także zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko; przedstawiciele starostwa powiatowego na czele ze Starostą Piotrem Rećko i Przewodniczącym Rady Powiatu Franciszkiem Budrowskim; wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz wraz z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Kędyś; wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mirosław Surowiec oraz komendanci placówek Straży Granicznej: w Kuźnicy - płk SG Adam Jopek oraz Szudziałowie - ppłk SG Mirosław Podgajecki wraz z funkcjonariuszami.

Ewangeliczne pouczenie przygotował ks. Marek.

- Świętujemy dziś pamięć Apostołów Piotra i Pawła. Cerkiew nazywa ich pierwowierchownymi - pierwszymi wśród zwierzchnich. W istocie są oni najważniejszymi z grona dwunastu (...), gdyż nie było większych uczniów Chrystusa właśnie od nich. Jednak drogi ich powołania były zupełnie różne. Piotr był rybakiem, człowiekiem prostym i nieuczonym. I kiedy Chrystus wybrał go na swojego ucznia, Piotr zostawił wszystko co miał i poszedł za Nim. Paweł zaś, człowiek uczony, początkowo został faryzeuszem i prześladowcą Chrystusa. Idąc do miasta Damaszek, by tam prześladować chrześcijan, napotkał Chrystusa. Światło, z którego objawił mu się Chrystus oślepiło go. I Chrystus zapytał – „Dlaczego mnie prześladujesz?” Po tym zdarzeniu Paweł został powołany do głoszenia nauki Chrystusowej – stał się innym człowiekiem. Droga Apostoła Piotra była drogą razem z Chrystusem. Był on przy wszystkich ważnych wydarzeniach z jego życia (…). Ale i on miał chwilę zwątpienia. Gdy Chrystusa pojmano, gdy nadeszła minuta zwątpienia, Piotr trzykrotnie wyrzekł się Go. My także drodzy bracia i siostry w swoim życiu miewamy takie chwile zwątpienia, ale tak jak apostoł Piotr powinniśmy później tego żałować. (…) W naszym życiu korzystamy z telewizji, z Internetu i często zapominamy o tym, co przekazali nam nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie. Przez dwa tysiące lat została nam przekazana Ewangelia, z której powinniśmy czerpać przede wszystkim. Powinniśmy korzystać z tych nauk i naśladować apostołów, którzy służyli Jezusowi Chrystusowi.

Rzadko się zdarza, że na ustawionych w świątyni świecznikach brakuje miejsca na świece. Nie jest to bynajmniej obraz czegoś złego, wręcz przeciwnie. Każdy zapalony płomyk, to osobista gorliwa modlitwa. Na miejsce tych spalonych wierni stawiali kolejne i kolejne. To bardzo krzepiące, podobnie jak widok dziesiątek dzieci przystępujących do Eucharystii. To naoczny, namacalny obraz, że Cerkiew żyje w wiernych a wierni żyją w Cerkwi.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja, podczas której czytano fragmenty Ewangelii i wygłaszano Mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, państwo i władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości, po której ks. Aleksander raz jeszcze pouczył zgromadzonych jak żyć po chrześcijańsku. Proboszcz zaś, jako gospodarz wczorajszego wydarzenia, podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w modlitwie. W późniejszej rozmowie, ks. Adrian wraził uznanie wszystkim, dla których sprawy parafii nie są obojętne. – Chciałbym podziękować chórowi, parafianom, dobroczyńcom i ofiarodawcom. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, proszę mi wybaczyć, ale serdeczne Bóg zapłać składam na ręce pana Mirosława Surowca, Leszka Olchowika i państwa Biegańskich.

Miłym akcentem były wystąpienia starosty Piotra Rećko i posła Mieczysława Kazimierza Baszko. Podziękowali oni za możliwość uczestnictwa w dzisiejszych uroczystościach oraz wyrazili uznanie parafianom i proboszczowi za przykład życia, funkcjonowania i działania, który jako wspólnota, dają całemu powiatowi sokólskiemu.

fot. autor

za: cerkiew-sokolka.pl