Świąteczne uroczystości w katedrze metropolitalnej

orthodox.pl, 08 stycznia 2022

Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny rozpoczęło całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście kleru stołecznej katedry.

Po nim do modlących się w świątyni zwrócił się metropolita Sawa. Hierarcha zaznaczył konieczność przenikania w misterium wcielenia Bogoczłowieka na gruncie wiary. Światłość jaśniejąca z groty betlejemskiej obejmuje każdego wierzącego i przenosi duchowo do miejsca narodzenia Mesjasza. Jego Eminencja podkreślił, że przeżywana radość z przyjścia na świat Chrystusa zawiera się w miłości Boga do człowieka. W związku z powyższym koniecznym staje się zaufanie Bogu we wszystkim, zwłaszcza w trudnościach otaczającego świata związanych z pandemią i emigracją: „wyłącznie Bóg pomoże przezwyciężyć wszelkie doświadczenia. Dlatego tak konieczna jest głęboka i mocna wiara ukonstytuowana w działaniu Opatrzności Bożej” – konkludował metropolita Sawa.

Kończąc arcypasterskie słowo Jego Eminencja metropolita Sawa złożył życzenia parafianom katedry, wszystkim zebranym oraz duchowieństwu, chórom, siestryczestwu, życząc duchowego spokoju, zdrowia oraz tego, aby codzienne życie przepełnione było miłością i zrozumieniem.

Wzorem latach poprzednich, w katedrze metropolitalnej odprawiono nocne nabożeństwa święta Narodzenia Chrystusa. Całonocnemu czuwaniu sprawowanemu o godz. 23.00 przewodniczył ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, zaś św. Liturgię sprawował ks. prot. Andrzej Lewczak w asyście kleru katedry. Śpiewał chór prowadzony przez protodiakona Rafała Dmitruka.

Pod przewodnictwem Jego Eminencji metropolity Sawy celebrowano główną św. Liturgię. W jej trakcie, ks. mitrat Doroteusz Sawicki odczytał List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów. Hierarchowie podkreślali w nim, że „.Przyjście na świat Chrystusa zmieniło bieg historii ludzkości jednocząc wszystkich. Wszystkich utrzymując, napełnia miłością Bożą ich umysły, czyny i całe życie. Jego miłość obejmuje cały rodzaj ludzki. Jego przyjście na świat jest jedyne, niepowtarzalne i zbawcze. On nieograniczony urodził się na pustyni i zajaśniał światu jako słońce sprawiedliwości odradzając ludzką naturę. Przebywa wszędzie: w Cerkwi, rodzinie, szkole, szpitalu, domu opieki, urzędzie państwowym. On jest wszędzie. Dlatego też ikona Bożego Narodzenia przedstawia Światło, które świeci w ciemności, rozpraszając ją”. Uwadze wiernych polecono negatywne zjawiska naszych czasów, takie jak: sekularyzacja, upadek duchowości, uleganie pokusom szatana i wynikającym z tego utracie wiary, nadziei i sensu życia. Sobór Biskup naszej Cerkwi zachęcał, by nie poddawać się złu, ukierunkowywać się ku dobru i niezmiennie zachowywać depozyt wiary przodków.

Po zakończeniu świątecznej św. Liturgii stołeczna katedra rozbrzmiała śpiewem kolęd.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, po bożonarodzeniowej św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja, podczas której duchowieństwo wraz z chórem katedry, przy śpiewie świątecznego troparionu, odprowadziło Jego Eminencję do domu metropolitalnego. Tam po doksologii i śpiewie polichronionu proboszcz katedry, ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski w imieniu zgromadzonych złożył metropolicie Sawie świąteczne życzenia.

Zwieńczeniem świątecznego dnia była wielka wieczernia, po której tradycyjnie miało miejsce wspólne kolędowanie.


zdjęcia: diakon Ihor Kutovyi

za: orthodox.pl