Zakończył się kolejny cykl „Supraskich Śród”

Sławomir Kiryluk, 04 stycznia 2022

Zakończył się tegoroczny cykl „Supraskich Śród” poświęcony nauce modlitwy. W jego ramach wygłoszonych zostało dziewięć wykładów – drogowskazów modlitwy prawosławnego chrześcijanina. Spotkania poruszały wiele aspektów prawosławnych prawd modlitewnych, sprzyjały podtrzymaniu duchowej kondycji w poście przed świętem Narodzenia Chrystusa.

Cykl spotkań wykładem pt. „Okoliczności wewnętrzne modlitwy” otworzył biskup supraski Andrzej. Władyka zwracał uwagę na jakość i częstotliwość modlitwy, na czystość, uwagę i skupienie umysłu. Omówił sposoby ochrony serca przed złymi myślami. Podkreślał ważność ciszy, wewnętrznego spokoju, czujności i braku tworzenia wyobrażeń. Radził, jak ilość modlitwy przerodzić w jakość.

Drugi wykład pt. „Modlitwa w nauczaniu św. Jana Chryzostoma” wygłosił arcybiskup bielski Grzegorz. Na podstawie wybranych myśli św. Jana Chryzostoma, bazując na Piśmie Świętym i Świętej Tradycji władyka przedstawiał szereg cennych praktyk chrześcijańskich. Podkreślał, że sztuka prowadzenia rozmowy z Bogiem przewyższa nasze siły i wymaga umacniającej łaski Bożej. Zwracał uwagę na potrzebę nieustannej modlitwy.

Trzeci wykład „Modlitwa wspólnoty” poświęcony był znaczeniu i powiązaniu nabożeństwa z modlitwą prywatną. Wygłosił go o. Marek Ławreszuk. Duchowny wskazał wypracowane przez Cerkiew od pierwszych wieków cele i elementy modlitwy wspólnotowej i znajdował je w różnych nabożeństwach. Zwracał uwagę, że modlitwa wspólnoty wykracza poza sumę indywidualnych intencji – jest czymś więcej, cementuje wspólnotę.

Gościem kolejnego spotkania była ihumenia Agnia, która odczytała referat: „Czy warto ‘tracić’ czas dla Boga?” Przykładami życia wielu świętych zachęcała do wygospodarowania czasu na modlitwę, a w konsekwencji na odczucie dobrodziejstw z tego wynikających.

Kolejną prelegentką, z nieczęsto poruszanym tematem: „Rola psalmów w codziennej modlitwie” była ihumenia Katarzyna. Matuszka przybliżyła autora i jego piękną, natchnioną księgę. Mówiła czego uczą i co uświadamiają nam psalmy. Podpowiadała, w jakich sytuacjach można je czytać oraz jak łączyć to z dobrymi uczynkami.

„Modlitwa uzdrowienia” była tematem wystąpienia archimandryty Hioba. Duchowny mówił o istocie chorób i przytaczał wiele miejsc z Pisma Świętego o uzdrowieniach. Tłumaczył, kto jest prawdziwym lekarzem, jaka jest główna terapia i na czym polega prawdziwe uzdrowienie.

Z kolejnym wykładem opisującym „Trudności w modlitwie” wystąpił ihumen German. Nazwał szereg podstawowych, nawet najdrobniejszych przeszkód, które utrudniają modlitwę. Dawał praktyczne porady, jak postępować, aby pokonywać opór, zwyciężać trudności i doskonalić się w modlitwie.

Przedostanie spotkanie pt. „Współcześni greccy święci o modlitwie” poprowadził Grzegorz Makal. W niezwykle zrozumiały dla każdego słuchacza sposób przedstawił rady świętych, godne do naśladowania zarówno przez osoby świeckie, jak i duchowne.

Tegoroczny cykl „Supraskich Śród” wykładem „Gruzińscy święci o modlitwie” zamknął hieromnich Serafim. Duchowny przekazał szereg praktycznych rad głównie św. starca Gabriela, ale także innych bogobojnych osób, które uczą nas modlitwy nie tylko słowem, ale obrazem całego swojego życia.

Nagrania z wykładów dostępne są na stronie internetowej Radia Orthodoxia (nagrania z ostatnich spotkań będą dostępne wkrótce). O kolejnych cyklach „Supraskich Śród” będziemy informować na bieżąco.