Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 03 stycznia 2022

W dniu 30 grudnia 2021 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się zorganizowane przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego spotkanie z proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ojcem dr. Markiem Ławreszukiem na temat: "Kanon i przekłady Pisma Świętego".

Prelegent mówił o różnicach w kanonie ksiąg Pisma Świętego w Cerkwi Prawosławnej oraz u rzymskokatolików i protestantów. Prawosławny kanon jest najpełniejszy i zawiera 49 ksiąg Pisma Świętego Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu, i został ustalony na soborze lokalnym w Laodycei (ok. 364 roku). Wszystkie one są natchnionymi, czyli jest to Pismo Święte z Bożego Objawienia. Wyróżnia to prawosławie od innych chrześcijan, u których kanon ksiąg Pisma Świętego dzieli się na księgi kanoniczne i niekanoniczne - deuterokanoniczne, czyli nieobjawione.

Ojciec Marek Ławreszuk wyjaśnił też sprawę różnicy w numeracji psalmów. Mówił także o przekładach Pisma Świętego z oryginałów: Septuagincie - na język grecki, dokonanym przez 70 tłumaczy i Wulgacie - na język łaciński, dokonanym przez błog. Hieronima. Prawosławne przekłady opierają się na Septuagincie. Prelegent odniósł się do współczesnych tłumaczeń Pisma Świętego i zwrócił uwagę na występujące niedokładności w tłumaczeniach. Dłużej zatrzymał się na wersji Pisma Świętego używanego przez Świadków Jehowy, zawierającej wiele nieścisłości i przeinaczeń podkreślających ich nauczanie.

W końcowej części uczestnicy zadawali pytania dotyczące tematu spotkania, między innymi stanu prac nad prawosławnymi tłumaczeniami Pisma Świętego na język polski czy też kwestii dotyczących korzystania z poszczególnych nieprawosławnych wersji Biblii.