Tajemnica śmierci

tłum. Katarzyna Draniewicz, 13 lipca 2016

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. (1 Kor. 2,9)

Jaka wielka nagroda czeka na kochających Boga! Spotka ich to, czego nasz słaby ludzki rozum pojąć nawet nie potrafi! Jaka niepojęta przyszłość odsłania się przed nami tymi słowami! Odczuwa się w nich to, czego wyjaśnić nie możemy, dlatego że tego cudownego świata, którego spodziewamy się po śmierci, nie możemy nawet sobie wyobrazić, dopóki żyjemy na ziemi. Wielu odczuwa strach przed śmiercią, boi się nieznanego i próbuje przeniknąć tę tajemnicę, której Bóg nie chciał nam ujawnić. Naprawdę nie wystarczą nam Jego Święte Słowa, naprawdę nie wystarczy nam wiedzy, że tam w krainie światła będzie pełne szczęście dla wiernych? Jak nie zrozumieć, że to błogosławieństwo jest nazbyt wielkie i cudowne, by teraz je otrzymać! Tutaj otacza nas jeszcze mrok; [tutaj] nie jesteśmy w stanie znieść tej wielkiej światłości, patrząc naszymi cielesnymi oczami, dokładnie tak, że nasz słaby, ograniczony umysł nie może pojąć tego, co otwiera się przed duszą w czasie przejścia do życia wiecznego. Wszystkie nasze odczucia mówią nam o życiu wiecznym, o wiecznej miłości, wiecznej prawdzie, a cała nasza istota musi być przekonana, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz. 8, 18).

Oryginał: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014.

Fot. Krzysztof Draniewicz