Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

ks. Gabriel Białomyzy, 19 grudnia 2021

18 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w parafii p.w. Świętej Trójcy w Siedlcach odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego.

Rekolekcje w tradycyjny sposób rozpoczęły się odczytaniem przez spowiednika, proboszcza parafii p.w. św. męcz. Serafina, abp. smoleńskiego – ks. mitrata płk Aleksego Andrejuka, modlitw przed sakramentem świętej spowiedzi. Po ich przeczytaniu, ks. Aleksy zwrócił się do zebranych z okolicznościowym słowem, w którym przypomniał kapłanom o ciągłej potrzebie aktualizacji oczyszczania duszy, sprzyjającej lepszemu sprawowaniu swej służby.

Kolejnym, a jednocześnie najważniejszym punktem, była Święta Liturgia, celebrowana pod przewodnictwem ks. Aleksego Andrejuka w asyście czworga duchownych. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet pod dyrekcją wikariusza parafii p.w. św. św. równych apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej – ks. prot. Marcina Gościka. Z homilią do wiernych zwrócił się proboszcz parafii p.w. św. św. apostołów Piotra i Pawła w Zahorowie – ks. prot. Jan Kulik. Kaznodzieja zaznaczył, iż post przed świętem Narodzenia Chrystusa jest idealną okazją, by przynieść Bogu własną ofiarę, służącą odpowiedniemu przygotowaniu swej duszy na przyjście Zbawiciela.
W słowie końcowym, dziekan okręgu bialskopodlaskiego - ks. mitrat Andrzej Pugacewicz podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę wyrażoną w jedności eucharystycznej, w szczególności podkreślając znaczenie najlepszej lecznicy, którą zawsze pozostanie Matka Cerkiew.

Ostatnim punktem rekolekcji był obiad, na którym proboszcz miejscowej parafii - ks. prot. Sławomir Kochan wygłosił referat na temat: „Edukacja prawosławna na terenie miasta Siedlce”. W swym wystąpieniu ks. Sławomir opisał historyczny zarys uwarunkowań funkcjonowania wyznawców prawosławia poczynając od XIX wieku aż do czasów współczesnych.

Duchowni powrócili do swych obowiązków, życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych i Bogiem błogosławionych świąt.