Materiały online do lekcji na temat Bizancjum w szkole podstawowej

Stefan Dmitruk, 16 grudnia 2021

Opracowano ćwiczenia multimedialne związane z lekcją historii „Bizancjum w czasach świetności”. Korzystając z nich można sprawdzić własną wiedzę dotyczącą przeszłości Bizancjum i Cerkwi prawosławnej, architektury oraz sztuki cerkiewnej (m. in. cerkwi Hagia Sophia i ikon).

Zadania umieszczono na stronie www.lekcjahistoriionline.wordpress.com., która wykorzystuje Technologię Informatyczno-Komunikacyjną. Opracowano je z wykorzystaniem Genial.ly (aplikacja z Hiszpanii), Jigsaw Planet (aplikacja z Czech) i Learning Apps (aplikacja ze Szwajcarii).

Z ćwiczeń można skorzystać na lekcjach historii, religii prawosławnej, plastyki czy języka polskiego w formie stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej. Mogą stanowić podsumowanie lub uzupełnienie realizowanych tematów. Są też dobrym utrwaleniem i powtórzeniem wiadomości na poziomie szkoły podstawowej.

W marcu 2020 r., w związku z pandemią COVID-19 i przejściem szkół na naukę zdalną, stronę www.lekcjahistoriionline.wordpress.com stworzył Stefan Dmitruk – nauczyciel historii w jednej z białostockich szkół. Strona zawiera lekcje i ćwiczenia multimedialne z historii na poziomie szkoły podstawowej. Autora nagrodzono Medalem „Diligentiae – Za Pilność” 2021 (Prezydent Miasta Białystok), wyróżnieniem Międzynarodowego Konkursu Dobrych Praktyk Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 w kategorii edukacja (Urząd Miasta Lublin; patronat honorowy: Komisja Europejska). Twórca strony otrzymał Certyfikat Microsoftu Innowacyjnego Edukatora 2020.

Do grudnia 2021 r. lekcjahistoriionline.wordpress.com zanotowała 36.800 unikalnych odwiedzin i 116.000 wyświetleń. Z materiałów dydaktycznych skorzystali nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Egiptu, Tunezji, Syrii, Niemiec, Szwecji, Belgii, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Autor współpracuje m. in. z polskimi szkołami podstawowymi w Stanach Zjednoczonych i Holandii, Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym i Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Link do ćwiczeń TUTAJ.

Informacje o stronie:
www.lekcjahistoriionline.wordpress.com
www.facebook.com/LekcjaHistoriiOnLine