Wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni

tłum. Stefan Dmitruk, 08 grudnia 2021

Od święta Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy zaczynamy śpiew fragmentu kanonu „Chrystus się rodzi”, który przygotowuje wiernych do Bożego Narodzenia.

Należy sobie to uświadomić i zmierzać do święta. Zagłęb się w tajemnicę wcielenia Jednorodzonego Syna Bożego. Sięgnij do przedwiecznego, Boskiego planu stworzenia świata i początku człowieka. Zobacz Jego odbicie w stworzeniu człowieka. Spotkaj pierwszą radosną wieść po okresie upadku człowieka. Ze zrozumieniem prześledź stopniowe odkrycie Boga w proroctwach i starotestamentowych praobrazach. Wyjaśnij, kto i w jaki sposób, wśród narodu izraelskiego, przygotował się do przyjęcia wcielonego Boga pod wpływem Boskich działań wychowawczych i edukacyjnych. Jeżeli chcesz, to przejdź za granicę ludu Bożego i zbierz w oświeconej ciemności promienie Boskiego światła. Uświadom sobie, jak wybrani z wszystkich narodów ludzie doszli do niezwykłego uczucia Boskiej troski o ludzkość. To będzie mentalne przygotowanie.

Post służy do przygotowania cielesnego i duchowego. Zmobilizuj się do spowiedzi i przyjmij Eucharystię. Gdy rozpocznie się święto, nie będziesz świętował z powodu ogólnej radości, a z powodu własnego wysiłku, ponieważ pod wpływem tych zabiegów Bóg da Ci odczuć siłę przyjścia swojego Syna w ciele.

św. Teofan Pustelnik, Myśli na każdy dzień w roku

za: days.pravoslavie.ru

fotografia:  Strahinic /orthphoto.net/