Spotkanie opiekunów bractw młodzieżowych

Aleksander Wasyluk, 07 grudnia 2021

O roli opiekuna bractwa młodzieżowego, jego zadaniach i problemach związanych z pracą z młodzieżą, a także wyzwaniach, jakie stawia współczesny świat, w monasterze na Świętej Górze Grabarce rozmawiali duchowni z całej Polski. Spotkanie zostało zorganizowane przez ks. Pawła Szweda, opiekuna duchowego Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej i Aleksandra Wasyluka, koordynatora ds. młodzieży w PAKP. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 duchownych z całej Polski, odbyło się ono w dniach 19-20 listopada.

W związku z faktem, iż obecnie mamy dużo więcej bractw parafialnych niż kilkanaście lat wcześniej, pojawia się potrzeba lepszej współpracy między nimi i dlatego głównym celem spotkania było poznanie się i wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami młodzieżowych bractw parafialnych i diecezjalnych. Duchowni zgromadzeni na spotkaniu szukali pomysłów jak organizować ciekawsze spotkania, a także wspierać zarządy diecezjalne i Zarząd Centralny bractwa w organizowaniu wydarzeń skierowanych do młodzieży.

Duchowni podkreślili również potrzebę rozróżnienia pracy z młodzieżą w różnym wieku. Zupełnie inna forma spotkań powinna być skierowana do młodzieży ze szkół średnich, studentów czy też młodzieży pracującej. Ważna jest też specyfika miejscowości, gdzie ta praca się odbywa.

W szybko zmieniającym się świecie ważne jest też kształcenie opiekunów do pracy z młodzieżą oraz zrozumienie i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami. Chcąc dotrzeć do młodzieży, trzeba w pierwszej kolejności wiedzieć, w jakich przestrzeniach ona funkcjonuje; materiały promocyjne do niej skierowane powinny być dostosowane do tych miejsc i do wieku młodzieży.

W trakcie spotkania była również okazja zapoznania się z z modelami pracy z młodzieżą zagranicą, o których opowiedział nam diakon Joseph Matusiak, wieloletni działacz Syndesmosu, były koordynator pracy młodzieżowej w OCA oraz Lia Smirnowa z departamentu ds. pracy z młodzieżą z Moskiewskiego Patriarchatu.

Na koniec duchowni zapoznali się z planami związanymi z ośrodkiem w Białowieży.

Spotkanie służyło głownie rozpoznaniu potrzeb i wyzwań związanych z pracą z młodzieżą. Na kolejnych planowane jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracy z młodzieżą poprzez organizowanie warsztatów i spotkań ze specjalistami z kraju i zagranicy.