Zabytkowa cerkiew w Dęblinie powróciła na łono Kościoła prawosławnego

ks. Korneliusz Wilkiel, 03 grudnia 2021

Dnia 1.12.2021 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Domaniewskiej w Warszawie miało miejsce historyczne wydarzenie. Podczas rozprawy przed Komisją Regulacyjną do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, podpisana została ugoda, na mocy której na rzecz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przywrócona została zabytkowa cerkiew w Dęblinie. Stroną przekazującą mienie, reprezentującą skarb państwa, było starostwo powiatowe w Rykach.

Będąca przedmiotem ugody świątynia znajduje się na terenie koszar wojskowych, tzw. Twierdzy Dęblin. Cerkiew istnieje od 1886 r. i pełniła dawniej funkcję świątyni szpitalnej. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat służyła jako magazyn wojskowy.

Po odczytaniu postanowienia, współprzewodniczący Komisji Regulacyjnej – arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, podkreślił, że jest to wydarzenie historyczne i ważne dla polskiej Cerkwi, albowiem na mapie Polski pojawił się kolejny Dom Boży. Władyka w imieniu wszystkich członków komisji podziękował stronom postępowania za trud oraz zaangażowanie włożone w prace mające na celu doprowadzenie do pozytywnego zakończenia postępowania regulacyjnego.

Następnie ordynariusz diecezji Lubelsko-Chełmskiej, arcybiskup Abel podkreślił, że jest to dopiero początek przywracania prawosławnego życia liturgicznego w Dęblinie. Władyka powiedział, że przed nami wiele pracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na remont świątyni, który pozwoli przywrócić jej pierwotną świetność.