Droga do Raju Droga do Raju

ks. Jarosław Jóźwik, 01 listopada 2021

30 października 2021 roku, zakończyliśmy kolejne nasze zadanie: “Droga do Raju Droga do Raju - nagranie i prezentacja spektaklu młodzieżowej grupy teatralnej "ZaTopieni w historii".

Głównym celem zadania jest ocalenie od zapomnienia historii i tradycji kulturalnych miejscowości
parafii prawosławnej Topilec. Dzięki wieloletnim działaniom grupy teatralnej, udało się nam
stworzyć przestrzeń do pracy i archiwizacji wspomnień osób związanych z Parafią w Topilcu.

Pracując z młodzieżą, opracujemy wspomnienia osób opowiadających swoje historie,
wykorzystując, pieśni ludowe, charakterystyczne obrzędy, tańce, które są integralną częścią historii
regionu. Przeprowadzenie warsztatów teatralnych, prób do spektaklu, z młodzieżą w Supraślu,
pozwoli nam na zakończenie prac do przedstawienia teatralnego opartego na wspomnieniach
parafian, które, z kolei, posłużyły do napisania scenariusza teatralnego. Praca nad tekstem i formą,
pozwoli nam na stworzenie przedstawienia, które pragniemy zaprezentować na festiwalach
teatralnych w kraju.

Naszym podstawowym założeniem jest ocalenie tradycji i historii tego obszaru przez działania
edukacyjne i kulturalne oraz przekazanie młodzieży wiedzy oraz nawiązanie komunikacji
międzypokoleniowej i aktywizacja jak najliczniejszej części społeczności lokalnej w różnym wieku.

Spektakl został zarejestrowany i udostępniony na kanale youtub.com, w celu zaprezentowania
umiejętności młodzieży, jak największej liczbie osób. Produkcją przedstawienia zajęła się
wykwalifikowana kadra, co pozwoliło nam na stworzenie produktu o wysokiej wartości artystycznej.

Dodatkowo nagraliśmy wideoklip do pieśni “Tau u poli werba...” , która jest użyta w naszym spektaklu. Teledysk powstał w trakcie rejestracji spektaklu i jest pewnego rodzaju, reklamą zespołu oraz najnowszego przedstawienia.

Społeczność lokalna parafii Topilec uległa w ostatnim dziesięcioleciu dużym zmianom. Zmniejsza się
i wyraźnie starzeje ludność autochtoniczna tych terenów, a przybywa rodzin napływowych. Ankieta
przeprowadzona wśród losowo wybranych mieszkańców parafii wykazała: większość nie wie skąd
się wzięła nazwa miejscowości, w której mieszka, jaka jest jej historia i tradycje. Jeżeli zatem odejdą
najstarsi mieszkańcy ta wiedza umrze bezpowrotnie. Program miał na celu ocalić pamięć o przeszłości i dzięki temu zachęcić wszystkich mieszkańców do budowania nowej tożsamości w oparciu o tradycję i historie.

Zadanie jest, pewnego rodzaju kontynuacją wcześniejszych projektów, które zakończyły się
Sukcesem. Kolejne działanie, pozwoliło nam na jeszcze większe rozpropagowanie naszych działań wśród mieszkańców regionu. W projekcie brała udział
siedmioosobowa grupa młodzieży w wieku od 16 do 26 lat, która czynnie uczestniczyła w trakcie całej produkcji
przedstawienia teatralnego w Supraślu i Topilcu, co przyczyniło się do rozwoju umiejętności i aktywności twórczej
młodzieży oraz popularyzacji pieśni ludowych regionu, które są integralną częścią spektaklu. W
młodych osobach rozwinęliśmy potrzebę twórczego współdziałania z rówieśnikami i rozwijanie
wrażliwości na sztukę poprzez czynne w niej uczestnictwo, rozwijanie swoich umiejętności
scenicznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych przez udział w procesie tworzenia. Nasze zadanie
spowodowało, że młodzież stała się, z odbiorcy, twórcą kultury. Jednocześnie, nagranie przedstawienia oraz teledysku, pozwoliło nam na
zaprezentowanie umiejętności młodych osób, jak najszerszej publiczności, wykorzystując
współczesną technologię.

Pieśni i tańce użyte w przedstawieniu pochodzą z regionu, w którym realizowane było zadanie.

Tereny te związane z Prawosławiem oraz tradycjami wschodnimi inspirują do tworzenia projektów
Odnoszących się do tradycji narodów wschodnich. Dotarcie do nich jest kluczowe, gdyż pieśni
wykonywane w trakcie przedstawienia śpiewane są w języku ludności zamieszkującej woj. Podlaskie.

W zadanie zaangażowani zostali wysokiej klasy specjaliści: śpiew, choreografia, reżyseria, scenografia, wideo, itd. Każdy z nich odcisną cząstkę siebie w naszych działaniach i wpłyną, w sposób istotny, na rezultat końcowy zadania.


Teledysk do obejrzenia pod adresem:

https://youtu.be/4v5pManpc04Przedstawienie dostępne na stronie: https://youtu.be/HGjMarkMu6w


Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego