Św. Archanioła Michała w Kodniu

Igor Prokopiuk, 26 listopada 2021

Po raz kolejny, w dniu 21 listopada, Parafia Prawosławna w Kodniu uroczyście obchodziła dzień swojego patrona – Św. Archanioła Michała.

Pierwszym punktem uroczystości było nabożeństwo Całonocnego Czuwania, w którym uczestniczyli dziekan okręgu terespolskiego ks. mitrat Jan Dmitruk z Międzylesia i ks. prot. Mirosław Kochan z Zabłocia. Świąteczny poranek rozpoczął się obrzędem małego poświecenia wody. Następnie proboszcz kodeńskiej parafii, ks. prot. Jan Grajko, wraz z przedstawicielami dzieci i młodzieży oraz starostą cerkiewnym Sławomirem Wołosiukiem powitali dostojnego gościa – Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, który tak, jak co roku przewodniczył Boskiej Liturgii. W celebrowaniu Liturgii asystowali Władyce duchowni z okolicznych parafii, Białej Podlaskiej i Lublina, a także diakoni z lubelskiej Katedry Przemienienia Pańskiego i Monasteru Św. Onufrego w Jabłecznej. Oprawę muzyczną podczas nabożeństw zapewnili licznie zebrani chórzyści pod kierownictwem Piotra Czeberkusa.

Na kodeńskie uroczystości przybyli zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia, Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego Mariusza Kiczyńskiego i radnego powiatu Tomasza Andrejuka oraz dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu Jacka Malarskiego. Czując potrzebę serca i nawiązując do wielowiekowej tradycji kultu św. Arcystratega Michała, do Kodnia podążyli nie tylko wierni z miejscowości należących dawniej lub obecnie do parafii, ale również liczni pielgrzymi z całego południowego Podlasia. Widok zapełnionej cerkwi pw. Św. Ducha wzbudził wśród młodszych parafian radość z wysiłku włożonego w przygotowanie święta, a starszym przypomniał czasy, gdy na taką okoliczność zabrakłoby miejsca i w dwóch świątyniach, a satysfakcję dawała jedna, niewielka cerkiewka pw. Św. Archanioła Michała przy ulicy Sławatyckiej 19.

Po zakończeniu świątecznych nabożeństw ze słowami podziękowań i pozdrowień wystąpił Arcybiskup Abel. Życzył on wszystkim zebranym nieustającego orędownictwa Arcystratega Michała i wszystkich Świętych Mocy Niebios, a kodeńskiej wspólnocie parafialnej dalszego realizowania się w głoszeniu prawdy Bożej i dawania wobec otaczającego świata przykładu wiary i pobożności.

Fot: autor ; Natalia Prokopiuk