O pokój całego świata... do Pana módlmy się

tłum. Justyna Pikutin, 27 listopada 2021

przeczytaj poprzednią część

Trzecie wezwanie ektenii brzmi: O pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów i zjednoczenie wszystkich, do Pana módlmy się. (cs. O mire wsieho mira, błahostojanii Swiatych Bożyich Cerkwiej i sojedinienii wsiech Hospodu pomolimsia). Innymi słowy: “prośmy Boga o pokój na całym świecie, o stabilność Świętych Bożych Cerkwi i pojednanie wszystkich”.

Po pierwsze modlimy się o to, by na ziemi zapanował pokój, przez który wraz z Cerkwią rozumiemy zarówno pokój na świecie, jak również wewnętrzny - pokój w duszach ludzi. Modląc się o pokój na świecie prosimy, by nie było wojen, katastrof, utrapień, trudności - co oczywiście nigdy do końca nie nastąpi, ponieważ bez względu na to, jakie podejmiemy działania, gdzieś na świecie wydarzy się coś złego i nie możemy tego uniknąć. Jednak modlimy się o pokój na całym świecie, prosimy Boga, by ludzie odnaleźli pokój, by wszystko im się układało, by byli szczęśliwi, zdrowi, spokojni, a co najważniejsze - by mieli w swych sercach łaskę Bożą.

Pokój na całym świecie polega na obecności Chrystusa w sercach ludzi. Ten pokój Chrystus przyniósł na ziemię, gdyż On Sam jest Pokojem Świata. O tym śpiewali aniołowie w noc Bożego Narodzenia: “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój” (cs. Sława w wysznich Bohu, i na ziemli mir). Pokój zstąpił na ziemię. I oczywiście, nie był to zewnętrzny pokój, ponieważ pokoju na całym świecie nigdy nie było i jak pokazują wydarzenia - nigdy nie będzie; niestety zawsze gdzieś będą trwały wojny. Na ziemię zstąpił i objawił Się prawdziwy Spokój - Chrystus.

Tak więc Cerkiew modli się o pokój w szerokim znaczeniu tego słowa. I zwróćcie uwagę, że modli się ona za cały świat. Nie modlimy się za jedną konkretną grupę ludzi, nawet nie tylko za prawosławnych czy też wyłącznie za chrześcijan - modlimy się za cały świat. Wszyscy ludzie - to nasi bracia, wszyscy ludzie - to dzieci Boga, powołane do życia w Królestwie Niebios i powinniśmy modlić się za wszystkich ludzi, by odczuli pokój Boży, obecność Boga w swych sercach.

metropolita Limassol Atanazy

za: pravoslavie.ru

fotografia: Aimilianos /orthphoto.net/