Święcenia diakońskie lektora Michała Gajko.

protodiakon Wiaczesław Perek, 16 listopada 2021

14 listopada w XXI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił św. Liturgię w białostockiej katedrze św. Mikołaja. Podczas św. Liturgii arcybiskup Jakub udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Michałowi Gajko.

Diakon Michał Gajko urodził się 22 kwietnia 1993 r. w Białymstoku, jednakże od najmłodszych lat związany był z parafią św. Mikołaja w Michałowie. Podczas studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie otrzymał z rąk Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski postrzyżyny lektorskie. Po ukończeniu seminarium podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która ukończył z tytułem magistra, broniąc pracę dyplomową pt. „Teologiczno – liturgiczne znaczenie świąt angelologicznych w Kościele prawosławnym”. 19 września 2021 roku wstąpił w związek małżeński z Joanną Kryszyło.

zdjęcia: protodiakon Wiaczesław Perek i Aleksander Perek

za: orthodox.bialystok.pl