Święcenia kapłańskie diakona Krzysztofa Szeremety

orthodox.pl, 15 listopada 2021

14 listopada br., w niedzielę XXII po Pięćdziesiątnicy, głównej św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystowało duchowieństwo katedry oraz przybyli goście. Śpiewał chór pod dyrekcją protodiakona Rafała Dmitruka.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy homilię wygłosił ks. prot. Andrzej Lewczak, wikariusz katedry metropolitalnej, który w oparciu o opowiadanie o uzdrowieniu opętanego z Gerazy wskazał na destrukcyjne działanie sił zła we współczesnym świecie. Poprzez ludzkie słabości, takie jak zazdrość, zawiść, gniew, a w konsekwencji nienawiść, szatan może realizować niszczycielską działalność względem człowieka. Nawiązując do wskazanego fragmentu św. Ewangelii kaznodzieja zaznaczył, że dla wielu współczesnych ludzi wartości materialne stały się cenniejsze od życia drugiego człowieka, znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie wielu współczesnych ludzi upodabnia się do mieszkańców Gerazy obawiając się, aby Chrystus nie uczynił podobnego uzdrowienia nad nimi.

W trakcie św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń kapłańskich absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, diakonowi Krzysztofowi Szeremecie.

Na zakończenie św. Liturgii z ojcowskim pouczeniem do nowo wyświęconego kapłana zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha wskazał na zależność sakramentu kapłaństwa od św. Eucharystii, będącej kontynuacją Mistycznej Wieczerzy i stanowiącej centrum życia duchowego. W dalszej części pouczenia Jego Eminencja zwrócił się bezpośrednio do nowego kapłana, mówiąc: „Księże Krzysztofie, dzisiaj ziściło się Twe młodzieńcze pragnienie. Chęć służenia Bogu i Cerkwi jako duszpasterz przywiodła Ciebie do świętego ołtarza. Wychowałeś się w cieniu cerkwi w Gródku. Byłeś i jesteś wierny Cerkwi, której poświęciłeś młodość, uzyskując wykształcenie w seminarium i akademii. Dzisiaj nastał radosny moment w życiu Cerkwi i w Twoim osobistym. Otrzymałeś zadatek (cs. załog) Pana naszego Jezusa Chrystusa, za który dasz odpowiedź na Sądzie Ostatecznym, kiedy stawisz się na nim jako kapłan. Służba Cerkwi wymaga od nas wiele cierpliwości, modlitwy, pokory, posłuszeństwa, wierności i męstwa, zwłaszcza dzisiaj, w trudnym i złożonym czasie. Otaczający świat nie rozumie służby kapłańskiej, widzi ją przez pryzmat codzienności. Najważniejszym zadaniem kapłana jest sprawowanie św. Liturgii. Wszystkie pozostałe czynności kapłańskie, takie jak kaznodziejstwo i katecheza, wynikają z roli kapłana jako liturga”.

W końcowej części pouczenia Jego Eminencja zwrócił się do żony nowego kapłana, rodziny i bliskich. „Składam najserdeczniejsze życzenia Tobie i Twej matuszce z okazji święceń kapłańskich. Niech towarzyszka Twego życia będzie pomocą we wszystkim i dzieli trudy Twego kapłaństwa. Składam gratulacje rodzicom, dziękując za ich miłość do Cerkwi, wychowanie syna na godnego kapłana i ofiarowanie go służbie Cerkwi. Serdecznie dziękuję Twoim kolegom, bliskim i wszystkim zebranym w świątyni. Niech Twoja osoba posłuży przykładem Twoim kolegom”.

Po arcypasterskim pouczeniu, ks. Krzysztof udzielił pierwszego błogosławieństwa, po czym przyjmował życzenia, gratulacje od rodziny, przyjaciół i praskich parafian.Ksiądz Krzysztof Szeremeta urodził się w 1996 roku w Białymstoku. Edukację szkolną rozpoczął w Gródku, następnie kontynuował ją w Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów także w Gródku. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, które ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości. W 2015 roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 4 grudnia 2016 roku z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy otrzymał chirotesję lektorską. 17 czerwca 2018 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie obroną pracy licencjackiej nt. „Kanoniczo – liturgiczna problematyka Sakramentu Chrztu Świętego”. Studia wyższe kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, na której obronił pracę magisterską nt. „Sobota Łazarza i święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy – studium liturgiczne”. 1 lipca 2020 roku został zatrudniony w Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski na stanowisku referenta. 13 czerwca 2021 roku wraz z Katarzyną Charkiewicz otrzymał sakrament małżeństwa. 4 sierpnia 2021 roku z rąk Jego Eminencji metropolity Sawy przyjął święcenia diakońskie.zdjęcia: Jarosław Charkiewicz

za: orthodox.pl