Nasza jedność w Chrystusie

tłum. Gabriel Szymczak, 18 listopada 2021

Ojcowie Kościoła postrzegali prawosławie jako drogę życia, a nie religię. Chociaż Kościół ma wiele takich samych atrybutów jak religia, nie oznacza to, że sam jest wyłącznie instytucją religijną. Jest raczej szpitalem dla duszy, w którym możemy otrzymać uzdrowienie, umożliwiające obcowanie z naszym Stwórcą. To w tym szpitalu, w Kościele, zostajemy uświęceni, co czyni tę komunię możliwą. Eucharystia, która jest głównym narzędziem, dzięki któremu możemy otrzymać łaskę otwierającą drzwi do komunii z Bogiem, dokonuje duchowej przemiany i jest głównym znakiem naszej jedności w Chrystusie.

Chociaż istnieje jednolitość w doktrynie i praktyce w Kościele prawosławnym, jedność w Kościele w żaden sposób nie wyklucza tych, którzy są poza Kościołem, ponieważ wszyscy są dziećmi Bożymi, a drzwi Kościoła są szeroko otwarte nawet dla tych, którzy są ślepi na tę prawdę. Kościół nie osądza tych, którzy pozostają poza jego murami, ale kocha ich i modli się za nich. Nie jest instytucją ekskluzywną, ale żywym ucieleśnieniem Chrystusa. Twierdzenie Kościoła o jego Boskim pochodzeniu i absolutnej prawdzie, która jest w nim, w żaden sposób nie zaprzecza podstawowej godności całej ludzkości jako dzieci Bożych.

To odniesienie Kościoła do Boskiego pochodzenia nigdzie nie jest wyraźniej widoczne niż w sprawowanej przezeń Eucharystii; jest to bowiem moment, w którym niebo zstępuje na ziemię, a wierni jednoczą się ze sobą w Chrystusie, który daje się tak dobrowolnie i całkowicie. W ten sposób Eucharystia jest wehikułem jedności w Chrystusie i jej znakiem, a jedność przemienia czas i przestrzeń. Jednak bez jedności wiary, w której każdy wierzący otrzymał jako swoją naukę Kościoła w całej jej integralności i autentyczności, komunia byłaby po prostu wspólnym uczestnictwem w akcie symbolicznym, a nie uczestnictwem w Boskości. Nasze przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa jest tym punktem w wieczności, który przynosi przemianę i świętość.

Nauki te stoją w bezpośredniej sprzeczności z dzisiejszymi teoriami i filozofiami, które zaprzeczają istnieniu Absolutnej Prawdy. Ścisłe przestrzeganie przez Kościół wierzeń, nauk i praktyk, które zostały przekazane z czasów apostolskich, jest podstawą naszej jedności, związaliśmy się bowiem z niezmiennym Kościołem Apostolskim i na zawsze zjednoczyliśmy się z Chrystusem.

Z miłością w Chrystusie,
Igumen Tryfon

za: The Morning Offerings

fotografia: jarek11 /orthphoto.net/