Święto Parafialne w Samborzu

ks. Igor Habura, 12 listopada 2021

10 listopada w dzień liturgicznej pamięci św. wielkiej męczennicy Paraskiewy, Parafia Prawosławna w Samborzu obchodziła swoje święto patronalne. Pomimo iż uroczystości odbywały się w środku tygodnia w dniu roboczym zgromadziły wiernych z Samborza, Malczyc, Lubina i Wrocławia.

Na zaproszenie parafii na uroczystości przybyli ks. prot. Andrzej Jaroszuk ze Żmigrodu, który przewodniczył Boskiej Liturgii, ks. Adam Horbal i ks. diakon Dariusz Makuch z sąsiednich Malczyc.

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Adam. W swojej homilii przypomniał historię świętej Paraskiewy - tak bardzo czczonej i kochanej na Łemkowszczyźnie. Zwracając szczególną uwagę na podwig męczeństwa podkreślił ważność podejmowania codziennych wysiłków - “małego męczeństwa” dla Chrystusa.

Po końcowym rozesłaniu Liturgii rozpoczęła się uroczysta procesja, podczas której przy dźwięku cerkiewnego dzwonu słowami Ewangelii głoszono światu wieść o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Na zakończenie ze słowem do zebranych zwrócił się proboszcz ks. Igor Habura. Na początku przekazał wiernym pozdrowienia i arcypasterskie błogosławieństwo od Jego Ekscelencji Władyki Jerzego - Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Następnie podziękował duchownym przybyłym na święto, chórowi za piękny śpiew, przybyłym gościom z innych parafii oraz swoim parafianom za zorganizowanie święta oraz cały miniony rok wspólnej modlitwy i pracy ma chwałę Bożą.

Całość uroczystości zwieńczył wspólny obiad wszystkich przybyłych, przygotowany przez parafian.

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl