Walne Zgromadzenie Bractwa w Siemiatyczach

Jakub Oniszczuk, 05 listopada 2021

30 października odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce diecezji warszawsko-bielskiej.

Obrady poprzedziła Boska Liturgia w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, której przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście miejscowego duchowieństwa i opiekunów bractw parafialnych diecezji. Na nabożeństwie obecni byli również metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz arcybiskup bielski Grzegorz, opiekun Bractwa z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP.

Na koniec Liturgii metropolita Sawa nagrodził kończącą swoją trzyletnią kadencję przewodniczącą Gabrielę Nowaszewską. Wraz z nią odznaczeni zostali również inni zasłużeni dla Bractwa diecezji warszawsko-bielskiej. 

Lista nagrodzonych:
Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia:
Piotr Siniakowicz;

Orderem Św. Marii Magdaleny III stopnia:
Mariusz Paweł Pyzowski,
Gabriela Nowaszewska,
Igor Śnieżko;

Listem pochwalnym:

ks. Tomasz Kosiński,
Jolanta Sidorowicz,
Marek Kuptel,
Maciej Goniewicz,
Piotr Dąbrowski,
Alina Dąbrowska,
Aneta Dąbrowska.

Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegały w Siemiatyckim Ośrodku Kultury.

Po wstępnych przemówieniach zebranych gości przedstawiono Sprawozdanie z działalności Zarządu BMP diecezji warszawsko-bielskiej i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

W kolejnym punkcie obrad odbyły się wybory nowych władz diecezjalnych Bractwa.

Przewodniczącym został:
Michał Kozłowski

W skład Zarządu weszli:
Maksym Fionik
Dawid Szejbut
Magdalena Stiepaniuk
Aleksandra Rogoza
Aleksandra Jakimiuk
Beata Kosacka
Gabriela Germaz

Fotografie: Paweł Turczyński